Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

18 uczelni w Warszawie - kierunek Prawo

Adres: ul. Jagiellońska 57/59

03-301 Warszawa

Tel.: 22 519 21 00, 22 519 21 70

E-mail.: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo Prawo zatrudnienia PRAWO I FINANSE - elitarne studia dwukierunkowe
Prawo w zarządzaniu biznesem - Nowość Prawo i zarządzanie w biznesie - Nowość

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.: 22 656 36 18

E-mail.: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

spec. Prawna obsługa biznesu

Adres: al. Niepodległości 162 (metro Pole Mokotowskie)

02-554 Warszawa

Tel.: 22 564 77 77

E-mail.: rekrutacja@sgh.waw.pl

Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomiczna analiza prawa

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel.: 22 589 36 00

E-mail.: rekrutacja@aps.edu.pl

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Adres: ul. Moniuszki 1a

00-014 Warszawa

Tel.: +48 608 800 591, 736 229 166, 698 576 688

E-mail.: bos@humanum.pl, rektorat@humanum.pl

Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Tel.: 22 590-07-30

E-mail.: rekrutacja@wsm.warszawa.pl

Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Adres: Rakowiecka 61

02-532 Warszawa

Tel.: 22 542-87-17

E-mail.: sekretariat@bobolanum.edu.pl

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Sprawy międzynarodowe i studia wschodnie

Adres: ul. Okopowa 59 IV piętro

01-043 Warszawa

Tel.: +48 22 619 90 11

E-mail.: rekrutacja@ewspa.edu.pl

Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Prawa

Adres: al. gen. A. Chruściela "Monera" 103

00-910 Warszawa

Tel.: 261 813 137 261 813 189 261 814 438

E-mail.: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl

Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo

Adres: ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa

Tel.: 22 517 96 11, 22 517 96 35

E-mail.: swps@swps.edu.pl

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Prawo w biznesie Prawo Prawo dla magistrów i licencjatów

Filmy - Prawo

Czy prawo to trudne studia?

Prawo | Studia na Horyzoncie Warszawa

Uczelnie z kierunkiem Prawo w Warszawie

Opis kierunku

O zostaniu prawnikiem marzy wielu młodych ludzi. Od wielu lat prawo znajduje się w czołówce rankingów popularności, nawet w chwili szczytu zainteresowań kierunkami technicznymi. Nie jest to prosty kierunek, wymaga wielu poświęceń od studentów i czasu spędzonego na nauce.

Interesują cię inne kierunki? Sprawdź pełną ofertę uczelni: Uczelnie w Warszawie

Liczba uczelni

W stolicy kierunek prawo można studiować na dwóch publicznych uczelniach. Chodzi o Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Możecie również zainteresować się ofertą uczelni niepublicznych. Prawo oferują największe i najbardziej szanowane placówki tj. Uczelnia Łazarskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, WSM, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji czy Społeczna Akademia Nauk.

Tryby Studiowania

Nauka jest możliwa wyłącznie na studia jednolitych magisterskich. Prowadzone są w systemie dziennym lub niestacjonarnym-wieczorowym. Na studiach niestacjonarnych należy wnosić opłaty za naukę.

Ceny

Koszty studiów na obu uczelniach są podobne. W przypadku UKSW opłata roczna to 6 500 złotych. Opłaty na Uniwersytecie Warszawskim są dużo większe, tj. 8 500 złotych rocznie.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek Prawo.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Warszawski


Uczelnia UW style=


Zasady rekrutacji UKSW

Uczelnia UKSW


Perspektywy pracy

Po ukończeniu studiów absolwent przystępuje do egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe, co daje możliwość podjęcia pracy jako radcy prawnego, adwokata, notariusza, sędziego, prokuratora, komornika czy legislatora. Prawnicy poszukiwani są nie tylko w urzędach państwowych, ale przede wszystkich w międzynarodowych korporacjach czy dużych firmach sektora prywatnego. Jest też możliwość wstąpienia do służby i objęciu kluczowych pozycji w państwowych jednostkach, takich jak m.in. policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i innych.

Szukasz podobnego kierunku studiów? Zapoznaj się ze studiami na kierunku: Ekonomia Warszawa

Predyspozycje do studiowania na kierunku prawo


Prawnik style=


Studia prawnicze to jeden z renomowanych, popularnych kierunków, które kojarzą się z dobrym zatrudnieniem i wysokimi zarobkami. Nic więc dziwnego, że praktycznie od zawsze cieszą się ogromną popularnością i są oblegane przez kandydatów na wyższe uczelnie. Prawo można studiować zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Aby jednak dobrze radzić sobie w trakcie kształcenia oraz w późniejszej pracy zawodowej, potrzebne są odpowiednie predyspozycje, cechy charakteru i osobowości. Przyszli prawnicy powinni być osobami z rozległymi zainteresowaniami w dziedzinie nauk humanistycznych. Bardzo ważna jest doskonała pamięć, gdyż w trakcie nauki jest całe mnóstwo przedmiotów, których trzeba po prostu uczyć się na pamięć. Prawnik musi mieć również umiejętność racjonalnego i logicznego myślenia, wyciągania wniosków i szukania rozwiązań wielowątkowych problemów.

Studenci prawa muszą umieć doskonale organizować sobie pracę własną, być sumienni, systematyczni, a także mieć wysoką umiejętność koncentracji. W tym zawodzie trzeba też być otwartym na wystąpienia publiczne, umieć wygłaszać przemówienia, nawiązywać kontakt z odbiorcami. Prawnik musi być osobą komunikatywną, cierpliwą oraz konsekwentną w dążeniu do rozwiązywania konkretnych problemów. Ważna jest również umiejętność pracy pod presją czasu oraz doskonałe radzenie sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych. W każdej sytuacji prawnik musi zachować spokój i zimną krew.

Perspektywy zatrudnienia w Warszawie na kierunku prawo


Uczelnia UW WPIA style=


Absolwenci prawa po zakończeniu studiów są kompleksowo przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu. W stolicy mają wiele możliwości zawodowych, uzależnionych od konkretnej specjalizacji czy indywidualnych zainteresowań. Mogą dalej kształcić się na aplikacjach adwokackich, radcowskich, sędziowskich czy prokuratorskich, a dzięki temu znaleźć zatrudnienie w strukturach wymiaru sprawiedliwości, w kancelariach prawnych czy biurach doradztwa prawnego. Prawników potrzebują tez instytucje pomocowe do działów, które zajmują się bezpośrednią pomocą osobom indywidualnym czy firmom. Po kilku latach pracy dla kogoś dobry prawnik może również otworzyć własna kancelarię i pracować na własny rachunek. Specjaliści z zakresu różnych dziedzin prawa są również poszukiwani przez instytucje rządowe i samorządowe, organizacje oraz firmy z sektora prawniczego. Prawnicy doskonale odnajdują się w rozbudowanych działach prawnych dużych korporacji lub jako doradcy biznesowi oraz inwestycyjni. Mogą również otwierać firmy szkoleniowe, konsultingowe czy doradcze i zajmować się obsługa klientów biznesowych.

Aby prawnik doskonale radził sobie w życiu zawodowym, nie może zapominać o tym, że w jego zawodzie kształcenie jest niezbędne przez całe życie. W obliczu nieustannie zmieniających się przepisów prawa, ustaw czy innych aktów prawnych, trudno jest bowiem bazować wyłącznie na wiedzy akademickiej zdobywanej w trakcie studiów. Niezbędne jest nieustanne dokształcanie na własną rękę oraz bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.


Data publikacji: 17-12-2019