Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

1 uczelnia w Warszawie - kierunek Bezpieczeństwo Pracy

Adres: al. Jerozolimskie 133A

02-304 Warszawa

Tel.: +48 22 487 53 59

E-mail.: bos@humanum.pl, rekrutacja@humanum.pl

Galeria Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) Bezpieczeństwo Pracy (BHP) Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)