Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


4 uczelnie w Warszawie - kierunek Europeistyka

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

Tel.: 22 590-07-30

E-mail.: rekrutacja@wsm.warszawa.pl

Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Europeistyka

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

E-mail.: rekrutacja@uksw.edu.pl, info@uksw.edu.pl

Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Europeistyka

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

E-mail.:

www.uw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Europeistyka - integracja europejska Europeistyka - studia europejskie Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

Adres: al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

Tel.: 22 564-98-58, 22 564-60-00

E-mail.: rekrutacja@sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

europeistyka

Filmy - Europeistyka

Dlaczego właśnie europeistyka?

Europeistyka