Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


3 uczelnie w Warszawie - kierunek Teologia

Adres: ul. Dewajtis 3

Warszawa

Tel.: (22) 869 98 90

E-mail.: sekretariat@akademiakatolicka.pl

Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Studia filozoficzno-teologiczne (CIAS)

Adres: Rakowiecka 61

02-532 Warszawa

Tel.: 22 542-87-17

E-mail.: sekretariat@akw.edu.pl

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie  <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Teologia

Adres: ul. Broniewskiego 48

01-771 Warszawa

Tel.: 22 831-95-97

E-mail.: chat@chat.edu.pl

chat.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Teologia ewangelicka Teologia prawosławna Teologia protestancka
Teologia starokatolicka Teologia tradycji wyznaniowych