Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


2 uczelnie w Warszawie - kierunek Teologia

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

FAX.: 22 569-96-93

Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Teologiczny (zobacz kierunki)

Adres: ul. Miodowa 21c

00-246 Warszawa

Tel.: 22 831-95-97

FAX.:

www.chat.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Teologia (zobacz kierunki) Pedagogika (zobacz kierunki) Praca Socjalna (zobacz kierunki)