Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

Adres: ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

TEL. 22 561 79 92, 22 561 76 24

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

„Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. Nr 3, poz. 21), działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Nr 1668, z późn. zm.) oraz statutu.

SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, działającą na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68, z późn. zm.).