Adres: ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

Tel.: 22 561 79 92, 22 561 76 24

  • http://sgsp.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające