Reklama - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Adres: Pałac Kultury i Nauki, piętro VIII, Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

Tel.: 22 656 61 56

  • http://wszechnicapolska.edu.pl