Adres: ul. Białostocka 22

03-741 Warszawa

Tel.: 22 296 77 00

  • http://www.eu.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz specjalizacje)