Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Adres: ul. Pandy 13

02-202 Warszawa

Tel.: 885 801 919

  • http://https://uczelniakorczaka.pl/wydzialy/warszawa/

Wydział: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

PEDAGOGIKA doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzonym j. angielskim
PEDAGOGIKA pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną PEDAGOGIKA resocjalizacja z socjoterapią PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia i pedagogika wczesnej edukacji dziecka PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
POLITYKA SPOŁECZNA coaching społeczny POLITYKA SPOŁECZNA koordynacja i zarządzanie usługami społecznymi POLITYKA SPOŁECZNA programowanie i zarządzanie polityka społeczną
POLITYKA SPOŁECZNA przedsiębiorczość społeczna i CSR POLITYKA SPOŁECZNA zarządzanie projektami społecznymi

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

PEDAGOGIKA doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjne) PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
PEDAGOGIKA edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori PEDAGOGIKA pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną PEDAGOGIKA resocjalizacja z socjoterapią
PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia PEDAGOGIKA SPECJALNA logopedia z wczesną interwencją PEDAGOGIKA SPECJALNA oligofrenopedagogika
PEDAGOGIKA SPECJALNA terapia pedagogiczna PEDAGOGIKA SPECJALNA wczesne nauczanie dziecka z niepełnosprawnością PEDAGOGIKA wczesne nauczanie języka angielskiego