0:00 - 0:00

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Adres: ul. Olszewska 12

00-792 Warszawa

TEL. +48 22 825 80 34/35

Filmy - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Galeria ZDJĘĆ

>> O WSEiZ - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie należy do ścisłej czołówki uczelni techniczna – artystycznych w kraju. Posiada długoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Przy tworzeniu programu studiów ściśle współpracuje z największymi graczami na rynku firmami prywatnymi i państwowymi.

Studiowanie wiąże się nie tylko z „suchą” wiedzą, stawiamy na praktykę! Kązdy zostanie profesjonalnie przygotowany do zawodu. Głównym czynnikiem będą praktyki oraz doskonale wykształconą kadrą, która stanowią wykładowcy - praktycy. Na trzech wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania studenci mogą zdobyć dyplom: inżyniera, inżyniera architekta, licencjata oraz magistra inżyniera.
Jako pierwsza w Warszawie ( a druga w Polsce) uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Wszystkie wydziały oraz kierunki uzyskały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uczelnia dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami, w doskonałej lokalizacji Warszawy. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj dziekanaty i inne jednostki administracyjne, sale wykładowe i ćwiczeniowe czy specjalistyczne pracownie i laboratoria: m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii czy projektowania mebla. Zajęcia praktyczne odbywają się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.

Studentów i Absolwentów, którzy stawiają na rozwój i przedsiębiorczość wspiera Biuro Karier. Ma na celu organizację i udział w targach Pracy, współpracuje z przedsiębiorcami przy tworzeniu miejsc pracy, organizuje szkolenia. Do zadań Biura należy także koordynacja konsultacji psychologa pracy czy prawnika, który wspiera studentów w zakładaniu własnych firm.

Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Rektor – dr Janusz Mrowiec, prof. WSEiZ
Prorektor – dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ

Dziekan Wydziału Architektury – dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ
Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury – dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ
Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania – dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ
Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania – dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ


Oferta edukacyjna WSEiZ - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Architektura INŻYNIER ARCHITEKT (4 lata)

Architektura Krajobrazu INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
 • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Architektura Wnętrz LICENCJAT (3,5 roku)

Budownictwo INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • budownictwo kolejowe
 • energooszczędne technologie w budownictwie
 • konstrukcje budowlane

Informatyka INŻYNIER (3,5 ROKU)

w zakresie specjalności:

 • grafika komputerowa
 • programowanie aplikacji
 • cyberbezpieczeństwo

Wzornictwo LICENCJAT (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
 • projektowanie produktu

Ochrona Środowiska INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
 • efektywność energetyczna

Zdrowie Publiczne LICENCJAT (3 lata)

w zakresie specjalności:

 • organizacja placówek ochrony zdrowia
 • zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

Mechanika i Budowa Maszyn INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • budowa i serwisowanie samochodów
 • projektowanie i sterowanie komputerowe

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji INŻYNIER (3,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie LICENCJAT (3 lata)

w zakresie specjalności:

 • biznes międzynarodowy
 • grafika komputerowa i media społecznościowe
 • handel i usługi logistyczne
 • organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych
 • zarządzanie w lotnictwie cywilnym

Oferta edukacyjna WSEiZ - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Architektura MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT (1,5 roku)

Architektura krajobrazu MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

Architektura Wnętrz MAGISTER (1,5 roku)

Budownictwo MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Budownictwo kolejowe

Ochrona Środowiska MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
 • Menadżer środowiska w przedsiębiorstwie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)

w zakresie specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
 • Zarządzanie transportem i logistyka

Zarządzanie MAGISTER (2 lata)

w zakresie specjalności:

 • Marketing i PR
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kontakt Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

ul. Olszewska 12, 00-972 Warszawa

Rektorat:

ul. Olszewska 12, parter, pokój 2

rektorat@wseiz.pl

tel. 22 825 80 34, 22 825 80 35

www.wseiz.pl

Rekrutacja do WSEiZ

Media społecznościowe

Facebook

Instagram

Youtube