Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Adres: ul. Olszewska 12

00-792 Warszawa

TEL. 22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

Filmy - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Galeria ZDJĘĆ

>> O WSEiZ - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie należy do ścisłej czołówki uczelni techniczna – artystycznych w kraju. Posiada długoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Przy tworzeniu programu studiów ściśle współpracuje z największymi graczami na rynku firmami prywatnymi i państwowymi.

Studiowanie wiąże się nie tylko z „suchą” wiedzą, stawiamy na praktykę! Kązdy zostanie profesjonalnie przygotowany do zawodu. Głównym czynnikiem będą praktyki oraz doskonale wykształconą kadrą, która stanowią wykładowcy - praktycy. Na trzech wydziałach: Architektury, Ekologii i Zarządzania studenci mogą zdobyć dyplom: inżyniera, inżyniera architekta, licencjata oraz magistra inżyniera.
Jako pierwsza w Warszawie ( a druga w Polsce) uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Wszystkie wydziały oraz kierunki uzyskały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uczelnia dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami, w doskonałej lokalizacji Warszawy. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj dziekanaty i inne jednostki administracyjne, sale wykładowe i ćwiczeniowe czy specjalistyczne pracownie i laboratoria: m.in. rysunku i malarstwa, projektowania architektonicznego, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii czy projektowania mebla. Zajęcia praktyczne odbywają się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach pod Warszawą.

Studentów i Absolwentów, którzy stawiają na rozwój i przedsiębiorczość wspiera Biuro Karier. Ma na celu organizację i udział w targach Pracy, współpracuje z przedsiębiorcami przy tworzeniu miejsc pracy, organizuje szkolenia. Do zadań Biura należy także koordynacja konsultacji psychologa pracy czy prawnika, który wspiera studentów w zakładaniu własnych firm.

Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Prezydent – prof. dr hab. inż. Jan Misiak
Rektor – doc. dr Monika Madej
Prorektor – dr Justyna Kłys

Dziekan Wydziału Architektury – dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury – dr inż. Bogdan Gorczyca
Dziekan Wydziału Ekologii – prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski
Dziekan Wydziału Zarządzania – dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ


Dane kontaktowe WSEiZ - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Oferta edukacyjna WSEiZ - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) INŻYNIER ARCHITEKT (4 lata)
w zakresie specjalności:
• projektowanie architektoniczne
• projektowanie urbanistyczne

Architektura Krajobrazu INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
• projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Architektura Wnętrz LICENCJAT (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• projektowanie mebla
• projektowanie wnętrz

Budownictwo INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• architektura w budownictwie
• budownictwo kolejowe
• energooszczędne technologie w budownictwie
• konstrukcje budowlane

Gospodarka Przestrzenna INŻYNIER (3,5 roku)
studia o profilu praktycznym

Wzornictwo (Design) LICENCJAT (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych
• projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
• projektowanie mody
• projektowanie produktu

Ochrona Środowiska INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• ochrona biosfery i zarządzanie ochroną środowiska
• odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Zdrowie Publiczne LICENCJAT (3 lata)
w zakresie specjalności:
• organizacja opieki senioralnej
• wellness i spa
• zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
• zdrowie i środowisko

Mechanika i Budowa Maszyn INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• budowa i serwisowanie samochodów
• inżynieria jakości
• pojazdy ekologiczne
• projektowanie i sterowanie komputerowe

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji INŻYNIER (3,5 roku)
w zakresie specjalności:
• logistyka przedsiębiorstwa
• spawalnictwo
• zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie LICENCJAT (3 lata)
w zakresie specjalności:
• biznes międzynarodowy
• grafika komputerowa i e-biznes
• handel i usługi logistyczne
• usługi gastronomiczne i dietetyka
• media społecznościowe

Oferta edukacyjna WSEiZ - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT (1,5 roku)

studia prowadzone do wyboru: w języku polskim lub języku angielskim

Ochrona Środowiska MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)
w zakresie specjalności:
• gospodarowanie przestrzenne i środowiskowe
• odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
• zarządzanie ochroną środowiska
• zdrowie i środowisko

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTER INŻYNIER (1,5 roku)
w zakresie specjalności:
• produkt jednostkowy i artystyczny
• zarządzanie marką przedsiębiorstwa produkcyjnego
• zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
• zarządzanie transportem i logistyka

Studia podyplomowe i kursy - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

STUDIA PODYPLOMOWE

1. ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
2. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PRAKTYCE/ SKUTECZNE WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W MARKETINGU I PUBLIC RELATIONS NOWOŚĆ!
5. MENEDŻER TWÓRCÓW I ARTYSTÓW NOWOŚĆ!
6. NOWE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
7. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ W MARKETINGU NOWOŚĆ!
8. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE I UE NOWOŚĆ!
9. ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI NOWOŚĆ!
10. ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWOŚĆ!

KURSY:

1. INTENSYWNY KURS MAPPING 3D
2. KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
3. KURS OBSŁUGI PROGRAMU ArchiCAD
4. KURS PODSTAWOWY AutoCAD
5. KURS RYSUNKU
6. PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTA KRAJOBRAZU
7. AKADEMICKIE KURSY KOMPETENCYJNE