Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Adres: ul. Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa

Tel.: 22 256 23 00, 22 256 23 04

  • http://www.wsb.pl

Kierunek: Administracja

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Administracja publiczna spec. Zamówienia publiczne spec. Administracja i finanse samorządowe
spec. Administracja skarbowa spec. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Administracja publiczna spec. Zarządzanie w administracji publicznej spec. Zamówienia publiczne
spec. Administracja i finanse samorządowe spec. Inspektor Ochrony Danych Osobowych spec. Administracja w wymiarze sprawiedliwości
spec. Systemy finansowania projektów unijnych