Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Adres: ul. Konarskiego 2

08-110 Siedlce

Tel.: 25 643-19-15

  • http://www.uph.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Analityka z diagnostyką molekularną Zobacz więcej Analiza danych Zobacz więcej
Bezpieczeństwo informacyjne Zobacz więcej Bezpieczeństwo międzynarodowe Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe Zobacz więcej
Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej Biologia Zobacz więcej Biologia sądowa Zobacz więcej
Biology Zobacz więcej Chemia Zobacz więcej Dietetyka Zobacz więcej
Filologia Zobacz więcej Filologia Polska Zobacz więcej Finanse i rachunkowość Zobacz więcej
Gospodarka odpadami i recykling Zobacz więcej Historia Zobacz więcej Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość Zobacz więcej
Information security Zobacz więcej Instrumentalna analityka chemiczna Zobacz więcej Kosmetologia Zobacz więcej
Kryminologia Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej Logopedia z audiologią Zobacz więcej
Matematyka Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej
Ratownictwo medyczne Zobacz więcej Sztuki plastyczne Zobacz więcej Turystyka i rekreacja Zobacz więcej
Zarządzanie Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Gospodarka przestrzenna Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej Inżynieria procesów technologicznych Zobacz więcej
Logistics Zobacz więcej Rolnictwo Zobacz więcej Zarządzanie i produkcja żywności Zobacz więcej
Zoopsychologia z animaloterapią Zobacz więcej Zootechnika Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej Biologia Zobacz więcej
Filologia Zobacz więcej Filologia Polska Zobacz więcej Historia Zobacz więcej
Kryminologia Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej Logopedia Zobacz więcej
Management Zobacz więcej Matematyka Zobacz więcej Mathematics Zobacz więcej
National Security Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej
Sztuki plastyczne Zobacz więcej Turystyka i rekreacja Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Kierunek Lekarski Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna
Prawo

O Uczelni - UwS w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach (UwS)

Uniwersytet w Siedlcach został założony w 1969 roku, jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Była to pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa, z misją kształcenia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji, przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. Od 1 października 1999 roku uczelnia funkcjonowała jako Akademia Podlaska, pod nazwą Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach istniał od 1 października 2010 roku. Dzisiaj stanowi ważny ośrodek naukowy, artystyczny oraz kulturotwórczy, jak również uchodzi za lidera edukacji w regionie. Od dnia 01 października 2023 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zmienił nazwę na Uniwersytet w Siedlcach.

Jednym z priorytetów działalności Uniwersytetu jest wysoka jakość kształcenia. Oznacza to nie tylko zapewnienie studentom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie ich postaw, dzięki którym to oni będą tworzyć świadome społeczeństwo, gotowe na wyzwania współczesnego świata. Uniwersytet kształci studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W ofercie nie brakuje również studiów podyplomowych.

Na pięciu Wydziałach: Wydziale Nauk Rolniczych, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Wydziale Nauk Społecznych oraz Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet proponuje prawie 50 kierunków studiów zarówno o profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym, w języku polskim oraz angielskim.

Władze uczelni - Uniwersytet w Siedlcach (UwS)

W kadencji 2024-2028 funkcję Rektora Uniwersytetu sprawuje prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Funkcje Prorektorów pełnią:

  • dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
  • prof. dr hab. Marek Gugała – Prorektor ds. studiów

Funkcje Dziekanów pełnią:

  • dr hab. inż. Jacek Sosnowski, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Rolniczych
  • dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
  • dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
  • dr hab. Malina Kaszuba, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
  • dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni- Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych