Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Studia podyplomowe w Warszawie – oferty

Studia podyplomowe w Warszawie – oferty


Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej - studia podyplomowe

 szkoła biznesu politechniki Warszawskiej


Energetyka Odnawialna dla Biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia

Dwusemestralne studia podyplomowe realizowane są we współpracy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej. Skierowane są do osób, które chcą bliżej poznać zagadnienia związane z inwestowaniem w energię odnawialną, najnowsze technologie i rozwiązania, które mogą być doskonałym wsparciem dla biznesu. Kształcenie wyposaża studentów w zaawansowaną wiedzę dotyczącą ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań związanych z inwestycją w energię odnawialną.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 8 500 zł

Executive Master of Business Administration (EMBA)

Studia trwają trzy semestry, realizowane są w języku angielskim i skierowane do kadry menadżerskiej średniego oraz wyższego szczebla. W zakres kształcenia wchodzi poznawanie nowych trendów, innowacyjnych technologii oraz wszystkich zjawisk, które mają wpływ na rozwój biznesu. Studenci mają do wyboru 12 modułów przedmiotów specjalistycznych realizowanych na uczelni macierzystej (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej), a także uczelniach z nią współpracujących. Wysoki poziom kształcenia i nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności gwarantuje, że nauka z pewnością szybko zaprocentuje w życiu zawodowym.

Czas trwania: 3 semestry
Cena za studia: 69 900 zł + 590 zł

MBA Digital Transformation

Dwusemestralne studia skierowane są do kadry menadżerskiej, która chce rozwijać i poszerzać swoje kompetencje w zakresie nowych technologii, najnowszych trendów w biznesie oraz rozwiązań, które sprawdzają się w praktyce podczas zarządzania organizacją. Zajęcia prowadzone są z dużym naciskiem na kształcenie praktyczne – studenci pod okiem wykwalifikowanych trenerów nabywają nowe umiejętności, uczą się tworzenia projektów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie narzędzi.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 33 000 zł

MBA Finance & Technology

Roczne studia realizowane w języku polskim są skierowane do kadry menadżerskiej działającej w obszarze finansów. Kształcenie ma za zadanie przygotować studentów do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem z uwzględnieniem rozwijających się, cyfrowych technologii. W programie kształcenia znajdują się zarówno przedmioty ogólnomenadżerskie, jak i specjalizacyjne, które studenci mogą wybierać w zależności od indywidualnych potrzeb. Wysoka jakość kształcenia, profesjonalna kadra naukowa oraz nacisk na umiejętności praktyczne gwarantują, że studenci w krótkim czasie zdobędą szereg nowych kompetencji i umiejętności.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 31 350 zł

MBA Kaizen Industry 4.0

Studia skierowane są do menadżerów i osób zarządzających nowoczesnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. W programie kształcenia znajdują się zagadnienia z zakresu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania i usprawniania działalności firmy, a także podejmowania decyzji, negocjacji czy działania na arenie międzynarodowej. Zróżnicowana problematyka, wysoka jakość kształcenia oraz spory wybór przedmiotów specjalizacyjnych gwarantują, że każdy uczestnik studiów zakończy je bogatszy o nową, przydatną wiedzę oraz umiejętności.

Czas trwania: 3 semestry
Cena za studia: 29 400 zł

Total Design Management

Studia skierowane są zarówno dla osób zajmujących się zawodowo designem (grafików, projektantów, architektów), jak i dla ludzi biznesu, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem marki, wdrażaniem nowoczesnych strategii marketingowych i zarządzaniem przedsiębiorstwem. W programie kształcenia realizowane są zagadnienia dotyczące kreatywnych rozwiązań, nowych technologii, innowacyjnego podejścia do kierowania biznesem. Studia wyposażają studentów w bogaty pakiet wiedzy i umiejętności, które są przydatne w ich codziennej pracy zawodowej.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 9 800 zł

Pełna oferta studiów podyplomowych w Warszawie zobacz więcej.

Data publikacji: 20-11-2020