Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku socjologia w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku socjologia w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

zdjecie


Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim to studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w formie stacjonarnej, czyli bezpłatne. Studia licencjackie trwają trzy lata. W tym czasie studenci zdobywają ogólną wiedzę z zakresu socjologii oraz nauk pokrewnych. Do wyboru mają kilka modułów kształcenia, między innymi problemy społeczne i sprawy publiczne, zróżnicowanie współczesnego świata, polityka i demokracja oraz media, marketing i komunikacja. W trakcie studiów magisterskich oferowane przedmioty są natomiast przypisane do pięciu ścieżek specjalizacyjnych: socjologia i antropologia kultury, wspólnoty i zróżnicowanie społeczne, socjologia polityki, państwa i życia publicznego, kapitał ludzki – rynek pracy – sprawy publiczne, metody badań społecznych i rynkowych. Studia łączą naukę teoretycznych zagadnień z kształceniem nowych umiejętności i kompetencji. W trakcie nauki sporo jest zajęć praktycznych, warsztatów, szkoleń, a także praktyk i stażów zawodowych realizowanych w dobrych, renomowanych firmach, które na co dzień współpracują z uczelnią.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

zdjecie


Kierunek socjologia jest w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego realizowany w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, natomiast studia magisterskie uzupełniające są dwuletnie. W trakcie kształcenia zdobywają bogatą wiedzę na temat człowieka funkcjonującego w zmieniającym się społeczeństwie, uczą się najnowszych metod i technik badawczych, analizy jakościowej i ilościowej. Mają możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania specjalizacji w takich obszarach, jak komunikacja społeczna, analityka społeczna, stosunki międzynarodowe oraz metody badań społecznych i marketingowych. Kształcenie obejmuje szereg przedmiotów teoretycznych, ale również wiele zajęć pozwalających na naukę praktycznych umiejętności. Program nauczania jest stale modyfikowany i dopasowywany do zmieniających się realiów rynku pracy. Studenci mają więc pewność, że kształcą się w tych dziedzinach i obszarach, w których jest realne zapotrzebowanie. Absolwenci studiów socjologicznych dobrze odnajdują się w pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Zasady rekrutacji na kierunku Socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiegozobacz więcej.

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

zdjecie


Socjologia na UKSW jest realizowana w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które sprawdzają się na wielu stanowiskach zarówno w sektorze prywatnym, jak i w instytucjach oraz organizacjach. Studenci mają do wyboru kilka ciekawych specjalizacji: socjologia ekonomiczno-menedżerska, socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego, socjologia komunikacji międzykulturowej, socjologia relacji interpersonalnych, badania opinii publicznej, polityki i rynku. Kształcenie odbywa się z naciskiem nie tylko na przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne, ale również na naukę praktycznych umiejętności. Sporą część wszystkich zajęć stanowią ćwiczenia, warsztaty, seminaria, kursy czy szkolenia. Podczas nauki studenci realizują również praktyki zawodowe w firmach i instytucjach, które współpracują z UKSW. Absolwenci są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym obszarze specjalizacyjnym.

Zasady rekrutacji na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiegozobacz więcej.

Data publikacji: 21-01-2021