Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Studia płatne na kierunku socjologia w Warszawie

Studia płatne na kierunku socjologia w Warszawie

SAN w Warszawie

zdjecie


Kierunek socjologia na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie jest realizowany w ramach profilu socjokryminologia. Są to studia licencjackie pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. W trakcie nauki studenci uzyskują szeroka wiedzę socjologiczną, uczą się rozpoznawać obszary patologii, ekskluzji oraz inkluzji społecznej, uczą się dobrej orientacji w systemach instytucjonalnych, otwartości na nowe pracy ze środowiskami zagrożonymi i wykluczonymi, a także komunikacji i negocjacji. Kształcenie teoretyczne umiejętnie przeplata się z zajęciami praktycznymi w formie warsztatów, ćwiczeń, seminariów. Studenci uczą się pod okiem doświadczonych wykładowców akademickich oraz nauczycieli, którzy są specjalistami – praktykami w swojej dziedzinie. Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami, co pozwala na realizowanie stażów zawodowych w doskonałych warunkach i kompleksowe przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci socjokryminologii są wykształconymi specjalistami, którzy nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Koszt studiów: 6270 za rok

Zasady rekrutacji na kierunku Socjologia w SAN zobacz więcej.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

zdjecie


Socjologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej to studia dwustopniowe, w których skład wchodzi trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie. Studia dostarczają narzędzi do rozumienia zjawisk społecznych oraz działania w zmieniającej się rzeczywistości. W ramach studiów pierwszego stopnia do wyboru są dwie specjalności: socjologia komunikacji społecznej oraz socjologia kultury – badania i marketing. Na drugim stopniu są natomiast do wyboru specjalności: socjologia zmiany społecznej oraz socjologia mediów. W programie nauczania widoczny jest nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z kompetencjami praktycznymi, co umożliwia studentom elastyczne przygotowanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy. Dużym atutem kierunku jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, zarówno nauczyciele akademiccy, jak i wykładowcy, którzy są specjalistami w wybranych obszarach. W trakcie kształcenia studenci realizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych ośrodkach, instytucjach, a także prywatnych przedsiębiorstwach.
Studia stacjonarne na APS są bezpłatne.

Zasady rekrutacji na kierunku Socjologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej zobacz więcej.

Akademia Leona Koźmińskiego

zdjecie


Socjologia biznesu i mediów to studia drugiego stopnia, magisterskie uzupełniające, które trwają dwa lata. Program studiów łączy wiedze z zakresu nowoczesnej socjologii i mediów z technologiami cyfrowymi oraz praktyka biznesową. W programie studiów znajdują się takie zagadnienia, jak wprowadzenie do socjologii internetu, socjologia ekonomiczna w późnej nowoczesności, audytoria medialne i społeczności wirtualne, projektowanie komunikacji w biznesie, narzędzia social media menagera. Nowoczesny i innowacyjny kierunek zajmuje wysokie pozycje w niezależnych rankingach. Studia mają w programie szereg warsztatów i konwersatoriów, spotkania z ekspertami ze świata mediów i biznesu, uczestnictwo w pracowniach medialnych, szeroki wybór praktyk, szkoleń oraz stażów zawodowych. Kształcenie stawia nie tylko na przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy teoretycznej, ale również wielu praktycznych umiejętności, które są pożądane na stale zmieniającym się rynku pracy. Wysoki poziom kształcenia, świetna kadra dydaktyczna i innowacyjny program gwarantują pełne zadowolenie z wybranego kierunku.

Koszt studiów: 5400 zł/semestr (1 rok), 5800 zł/semestr (2 rok)

Zasady rekrutacji na kierunku Socjologia na Akademii Leona Koźmińskiego

Data publikacji: 21-01-2021