Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Nowe kierunki studiów na uczelniach w Warszawie

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Warszawie

Uniwersytet Warszawski – filologia ugrofińska

uniwersytet warszawski


Fot. Bartek Przeździecki


Uniwersytet Warszawski oferuje nowy, ciekawy kierunek – filologia ugrofińska. Jest to kształcenie, którego celem jest przekazanie wiedzy o języku, literaturze oraz kulturze w zakresie dwóch języków – fińskiego oraz węgierskiego. W trakcie nauki studenci poznają historię Węgier i Finlandii, uczą się języka węgierskiego i fińskiego, analizują teksty literackie. Studia przygotowują do pracy jako tłumacz, nauczyciel, dziennikarz, konsultant, a także do pracy w międzynarodowym środowisku. Ze względu na unikalność, jeśli chodzi o języki fiński i węgierski, możliwości zatrudnienia jest wiele, a absolwenci kierunku są konkurencyjni na rynku pracy.

Politechnika Warszawska – mobile mapping and navigation systems

Politechnika warszawska


Ciekawe nowości można również znaleźć na Politechnice Warszawskiej. Jedną z nich jest specjalność mobile mapping and navigation systems, realizowana w języku angielskim na kierunku geodezja i kartografia. Program, który trwa trzy semestry, obejmuje wiedzę z zakresu geodezji i nawigacji, kartografii i systemów informacji przestrzennej, a także geoinformatyki. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów projektujących aplikacje dla mobilnych platform pomiarowych.

Politechnika Warszawska – cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo realizowane na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych to kolejny nowy kierunek, który powstał jako odpowiedź na rosnące zagrożenia, jakie pojawiają się w cyfrowym świecie. Kształcenie na kierunku cyberbezpieczeństwoa obejmuje przede wszystkim przygotowanie specjalistów, którzy będą potrafili projektować, wdrażać oraz testować sprzęt oraz oprogramowanie, zapewniające bezpieczeństwo systemów oraz sieci teleinformatycznych. Kształcenie realizowane jest według innowacyjnego programu nauczania, z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Absolwenci studiów na kierunku cyberbezpieczeństwo z pewnością nie będą więc mieli problemów ze znalezieniem dobrego zatrudnienia.

Data publikacji: 08-02-2021