Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem informatyka w Warszawie

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem informatyka w Warszawie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku informatyka w Warszawie sprawdź tutaj.

Uniwersytet Warszawski

zdjecie


Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim to trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. W trakcie nauki studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę z zakresu programowania, algorytmów, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, a także tworzenia programów, aplikacji mobilnych, grafiki i projektowania. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności, a także na rozwój indywidualnych zainteresowań. Poza obowiązkowymi zajęciami, studenci mogą również korzystać z dodatkowych kursów i szkoleń, a także z praktyk w dobrych firmach z sektora IT. Studia informatyczne mają program nauczania konsultowany z otoczeniem biznesowym i odpowiadający temu, co dzieje się na rynku nowych technologii. Ukończenie studiów informatycznych daje więc wiele możliwości i otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy zawodowe.

Politechnika Warszawska

zdjecie


Studia informatyczne na Politechnice Warszawskiej to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, w którego zakres wchodzą 3,5-letnie studia inżynierskie oraz półtoraroczne studia magisterskie uzupełniające. Studenci mają do wyboru kilka atrakcyjnych specjalności, między innymi informatyka w multimediach, inteligentne systemy czy sztuczna inteligencja. W programie kształcenia pojawiają się takie zagadnienia, jak tworzenie sieci i systemów informatycznych, tworzenie i administrowanie bazami danych, nauka języków oprogramowania, aplikacje mobilne, projektowanie stron internetowych, grafika komputerowa, zarządzanie projektami IT. Program kształcenia realizowany jest z dbałością o najwyższe standardy akademickie, jest też tworzony we współpracy z nowoczesnym otoczeniem biznesowym. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, mają możliwość ćwiczeń praktycznych w świetnie wyposażonych laboratoriach komputerowych z nowoczesnym sprzętem i zaawansowanym oprogramowaniem. Absolwenci studiów informatycznych na Politechnice Warszawskiej są kompleksowo i wszechstronnie przygotowani do pracy w różnych środowiskach IT.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

zdjecie


Kierunek informatyka to nowoczesne studia inżynierskie, realizowane w ramach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia. Program nauczania jest tak przygotowany, by dostarczać rozbudowanej, wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin nauk informatycznych. W trakcie studiów pojawiają się takie przedmioty i zagadnienia, jak systemy informacyjne i analityczne w gospodarce, zastosowania multimediów, systemy inteligentne, systemy informatyki gospodarczej, techniki multimedialne, inżynieria systemów informacyjnych, języki oprogramowania, projektowanie sieci i baz danych oraz wiele innych. Kształcenie łączy w sobie szeroki zakres wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności w czasie zajęć w pracowniach komputerowych. Studenci kształcą się pod okiem świetnej kadry dydaktycznej, a zajęcia praktyczne realizowane są przez specjalistów z konkretnej dziedziny, którzy dzielą się własnymi umiejętnościami i doświadczeniem. Po ukończeniu studiów absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wybranym zawodzie zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem praktycznych kwalifikacji.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zobacz więcej.

Wojskowa Akademia Techniczna

zdjecie


Studia informatyczne na Wojskowej Akademii technicznej to kształcenie inżynierskie pierwszego i drugiego stopnia, realizowane w szeregu specjalności. Już na początku kształcenia studenci mogą wybierać spośród takich specjalności, jak bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, informatyczne systemy zarządzania, internetowe technologie multimedialne, kryptologia, mobilne systemy komputerowe, sieci teleinformatyczne, systemy informatyczne. Wszystkie specjalności są realizowane z dbałością o przekazanie jak najszerszych podstaw teoretycznych, niezbędnych w pracy informatyka. Wszechstronne nauczanie obejmuje niemal wszystkie dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, takie jak bazy danych, sieci komputerowe, grafika komputerowa czy inżynieria oprogramowania. Uczelnia dysponuje doskonale rozwiniętą i wyposażona baza dydaktyczną oraz laboratoriami z najlepszym sprzętem i zaawansowanym technologicznie oprogramowaniem. Studenci kształcą się w świetnych warunkach, mają też możliwość realizowania praktyk zawodowych w dobrych firmach z branży IT. Ukończenie informatyki na WAT otwiera wiele możliwości zawodowych i pozwala absolwentom na praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Wojskowej Akademii Technicznej zobacz więcej.

Data publikacji: 18-02-2021