Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Uczelnie z płatnym kierunkiem informatyka w Warszawie

Uczelnie z płatnym kierunkiem informatyka w Warszawie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku informatyka w Warszawie sprawdź tutaj.

Uczelnia Techniczno-Handlowa

zdjecie


Uczelnia techniczno-Handlowa oferuje studia informatyczne inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Studia realizowane są w dwóch specjalnościach: inżynieria oprogramowania oraz technologie internetowe. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami. Bez względu na wybraną specjalizację, studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin informatyki. W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia, jak tworzenie programów i aplikacji, projektowanie i budowanie systemów informacyjnych i baz danych, administrowanie bazami danych, zarządzanie projektami IT, programowanie w różnych językach, grafika komputerowa i multimedia. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry wykładowców. Mają do dyspozycji świetnie wyposażone pracownie komputerowe z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem. W trakcie nauki jest możliwość realizowania praktyk w renomowanych firmach z branży IT. Dzięki temu już w czasie nauki studenci mogą zdobywać pierwsze przydatne doświadczenia zawodowe.

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Uczelni Techniczno-Handlowejzobacz więcej.

SAN

zdjecie


Kierunek informatyka na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia pierwszego stopnia realizowane w dwóch specjalnościach: grafika komputerowa i aplikacje internetowe oraz inżynieria oprogramowania systemów informatycznych. W trakcie kształcenia realizowane są takie przedmioty i zagadnienia, jak projektowanie aplikacji dla baz danych, techniki przetwarzania wielowątkowego, hurtowanie danych, programowanie aplikacji internetowych, projektowanie systemów informatycznych, programowanie systemowe. Studenci zdobywają szeroko zakrojoną wiedzę ogólną, kierunkową i specjalizacyjną, a także kształcą się w praktycznych umiejętnościach. Nauka odbywa się w świetnie wyposażonej bazie dydaktycznej, w której skład wchodzą nowoczesne pracownie komputerowe z doskonałym sprzętem i oprogramowanie. Program kształcenia jest tworzony i realizowany we współpracy z otoczeniem biznesowym. Studenci mogą mieć pewność, że kształcą się w tych dziedzinach i specjalnościach, na które jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Cena za studia: 7040 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Społecznej Akademii Nauk zobacz więcej.

PJATK

zdjecie


Studia informatyczne na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia realizowane według innowacyjnych i nowoczesnych programów nauczania, tworzonych wspólnie z otoczeniem biznesowym i firmami z branży IT. Kształcenie obejmuje nauczanie bazowe, które obowiązuje wszystkich studentów, a także nauczanie specjalistyczne dostępne w kilku specjalnościach. W ramach nauczania bazowego realizowane są takie zagadnienia, jak podstawowe techniki baz danych, zasady budowy oprogramowania i sieci komputerowych, podstawowe języki programowania, a także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, prawa i ekonomii. Wśród specjalności są do wyboru między innymi: bazy danych, inżynieria oprogramowania i baz danych, programowanie systemowe i sieciowe, inteligentne systemy przetwarzania danych, sieci urządzeń mobilnych, multimedia, robotyka, programowanie aplikacji biznesowych. Nauka opiera się na kształceniu praktycznych umiejętności. Studenci realizują szereg zajęć praktycznych, a także staże i praktyki zawodowe w dobrych przedsiębiorstwach z branży IT.

Cena za studia: 1380 zł miesięcznie

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Wojskowej Akademii Technicznej zobacz więcej.

Vistula

zdjecie


Informatyka w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to kształcenie dwustopniowe, w którego skład wchodzą 3,5-letnie studia inżynierskie oraz magisterskie studia uzupełniające. W ramach studiów realizowane są takie specjalności, jak: inżynieria technologii internetowych, inżynieria systemów informatycznych, inżynieria baz danych, inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych. Niezależnie od wybranej specjalności studenci realizują szereg przedmiotów ogólnych i kierunkowych, które prowadzone są w formie wykładów teoretycznych oraz zajęć praktycznych. Kształcenie odbywa się z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, a także specjalistów praktyków z dobrych firm z branży IT. Mogą również uczestniczyć w wielu dodatkowych kursach i szkoleniach, które pozwalają na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji w konkretnej dziedzinie. Absolwenci studiów informatycznych na Akademii Vistula są kompleksowo przygotowanymi fachowcami w obrębie swoich specjalności i doskonale radzą sobie w pracy zawodowej.

Cena za studia: 5500 zł rocznie

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Vistuli zobacz więcej.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

zdjecie


Studia informatyczne w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie to kształcenie dwustopniowe, w którego skład wchodzą 3,5 letnie studia inżynierskie oraz dwuletnie studia magisterskie. Studenci studiów inżynierskich mają do wyboru specjalności: przetwarzanie oprogramowania, inżynieria oprogramowania, technologia chmury obliczeniowej. Na studiach drugiego stopnia są natomiast do wyboru dwie specjalności: inżynieria programowo-sprzętowa oraz architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej. Kształcenie jest realizowane z dbałością o najwyższe standardy nauczania, a programy kształcenia nieustannie są dostosowywane do zmieniających się realiów rynku pracy i potrzeb firm w sektorze IT. Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych, mają do dyspozycji świetną kadrę nauczycieli akademickich oraz specjalistów praktyków. Mogą realizować staże zawodowe i praktyki w dobrych i renomowanych firmach.

Cena za studia: 3600 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawiezobacz więcej.


Wyższa Szkoła Menedżerska

zdjecie


Informatyka w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to inżynierskie studia pierwszego stopnia, które trwają 3,5 roku. Kształcenie wyposaża studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi i bazami danych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, programowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej. Studenci mają do wyboru kilka specjalności: bezpieczeństwo obiektów i informacji, systemy mobilne, bazy danych, systemy webowe, inżynieria systemów, technologie sieciowe. Kształcenie odbywa się według programów nauczania tworzonych zgodnie z najnowszymi standardami informatycznymi. Studenci uczą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, mają możliwość uczestniczenia w ciekawych programach, szkoleniach i dodatkowych kursach, co pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Po ukończeniu studiów informatycznych absolwenci świetnie odnajdują się na rynku pracy i są specjalistami cenionymi przez pracodawców w branży IT.

Cena za studia: 2700 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka w Wyższej Szkole Menedżerskiej zobacz więcej.

Data publikacji: 18-02-2021