Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Warszawie

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Warszawie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Warszawie sprawdź tutaj.

Akademia Leona Koźmińskiego

zdjecie


Studia psychologiczne w Akademii Leona Koźmińskiego to trzyletnie kształcenie licencjackie na kierunku psychologia w zarządzaniu. W trakcie kształcenia studenci poznają psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w organizacjach, biznesie, świecie finansów czy w polityce. Przedmioty, jakie pojawiają się na tym kierunku, to między innymi: psychologia organizacji, psychologia poznawcza, psychologia osobowości i różnice indywidualne, psychologia emocji i motywacji, psychologia finansowa, metodologia badań psychologicznych, klasyczne badania z psychologii. Kształcenie kładzie nacisk na praktyczną naukę w trakcie warsztatów, szkoleń, seminariów, spotkań z ekspertami oraz praktyk i stażów w dobrych, renomowanych firmach. Studenci uczą się pod okiem najlepszych specjalistów w kraju oraz na uczelni o międzynarodowym prestiżu i renomie. Ukończenie studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu otwiera szerokie perspektywy zawodowe, a absolwenci bez problemu znajdują zatrudnienie.

Cena za studia: 6900 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Akademii Leona Koźmińskiego sprawdź tutaj.

SAN

zdjecie


Studia psychologiczne na Społecznej Akademii Nauk to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Wysokie standardy akademickie i nowoczesne programy kształcenia zapewniają kompleksowe przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zawodzie psychologa. W trakcie nauki studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę z różnych dziedzin psychologii, poznają metodologię badań psychologicznych i diagnozy, rozwijają umiejętności interpersonalne, empatię oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Do wyboru mają trzy specjalności: psychologia biznesu, psychologia doradztwa zawodowego oraz psychologia zdrowia i kliniczna, która dodatkowo dzieli się na specjalizacje: promocja i psychologia zdrowia, psychologia kliniczna dzieci i dorosłych, psychologia uzależnień, psychologia i psychopatologia sądowa, terapia psychologiczna i interwencja kryzysowa. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców. Studenci realizują staże w dobrych i renomowanych ośrodkach, co pozwala im na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Cena za studia: 7810 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Społecznej Akademii Nauk sprawdź tutaj.

Uczelnia Techniczno-Handlowa

zdjecie


Psychologia w biznesie na Uczelni Techniczno-Handlowej to jedna ze specjalności dostępnych w ramach kierunku zarządzanie. W trakcie kształcenia studenci uczą się wyjaśniać przyczyny i przebieg zjawisk społecznych o podłożu psychologicznym, identyfikować procesy psychologiczne oraz mechanizmy wykorzystywane w przekazach reklamowych, zdobywają kwalifikacje w zakresie psychologii pracy i metod zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Kształcenie łączy wiedzę z zakresu nauk psychologicznych z marketingiem, reklamą, zarządzaniem oraz wiedzą biznesową. Nauka odbywa się w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach i pod okiem świetnych wykładowców, ekspertów w swoich dziedzinach. Studenci mają możliwość realizowania praktyk zawodowych i stażów w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach. Po ukończeniu studiów w specjalizacji psychologia w biznesie są doskonale przygotowani do pracy zawodowej w tym obszarze.

Cena za studia: 2800 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uczelni Techniczno-Handlowej sprawdź tutaj.

Wyższa Szkoła Menadżerska

zdjecie


Studia psychologiczne w Wyższej Szkole Menadżerskiej to jednolite kształcenie magisterskie trwające pięć lat. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie kształcenia studenci poznają teorie i metodologie w psychologii, uczą się praktyki psychologicznej w wybranych działach psychologii stosowanej. Zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną w przedmiotach ogólnych i kierunkowych. Do wyboru w trakcie nauki są dwie specjalności: pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka oraz psychologia biznesu i rynku pracy. Kształcenie realizowane jest z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Studenci uczestniczą nie tylko w obowiązkowych ćwiczeniach, warsztatach czy seminariach, ale mają również możliwość realizowania ciekawych projektów, brania udziału w kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe. Program nauczania jest tworzony zgodnie ze standardami akademickimi oraz aktualnymi trendami i potrzebami rynku pracy. Absolwenci studiów psychologicznych są świetnie przygotowani w swoich specjalnościach i bez problemu znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Cena za studia: 2400 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Menadżerskiej sprawdź tutaj.

SWPS

zdjecie


Uniwersytet SWPS w Warszawie cieszy się doskonałą renomą, jeśli chodzi o poziom studiów psychologicznych. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Przez pierwsze trzy lata studiów kształcenie polega na przekazaniu rozbudowanej wiedzy ogólnej i kierunkowej z zakresu nauk psychologicznych, między innymi psychologii ogólnej, społecznej, rozwojowej, teorii osobowości, a także diagnozy i metodologii badań psychologicznych. Na trzecim roku studenci mają do wyboru jedną z kilku specjalności: neurokognitywistykę, praktyczna psychologię społeczną, psychologię biznesu, psychologię edukacyjną, psychologię kliniczną i zdrowia, psychologię kształtowania i zmiany zachowania, psychologię międzykulturową. Kształcenie kładzie nacisk na naukę praktycznych kompetencji i umiejętności. Studenci realizują szereg warsztatów, ćwiczeń i seminariów, a także dodatkowych praktyk, w trakcie których mają możliwość zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Po ukończeniu studiów psychologicznych absolwenci nie maja problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Cena za studia: 9800 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na SWPS sprawdź tutaj.

Data publikacji: 24-02-2021