Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki w Collegium Civitas!

Ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki w Collegium Civitas!

19 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 w Collegium Civitas. Ta warszawska uczelnia, mająca siedzibę na 12. piętrze PKiN, od lat kształci specjalistów z zakresu nauk społecznych, bezpieczeństwa oraz zarządzania  i marketingu. Na Kandydatki i Kandydatów czeka kilkadziesiąt wyjątkowych specjalności, przygotowanych z myślą o wymaganiach pracodawców oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

Oferta „szyta na miarę” potrzeb rynku pracy i oczekiwań Kandydatek/ów

Tegoroczna propozycja Collegium Civitas obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym 36 specjalności w języku polskim, 25 w języku angielskim i aż 41 programów dwujęzycznych (polsko-angielskich).

„Nasza oferta na nadchodzący rok akademicki to atrakcyjne rynkowo specjalności, których tematyka odpowiada zapotrzebowaniu Kandydatek, Kandydatów oraz pracodawców, a zawarta w programach duża liczba zajęć praktycznych zapewni naszym przyszłym Absolwentkom i Absolwentom przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Obok wiedzy merytorycznej i możliwości jej sprawdzenia pod okiem ekspertów na konkretnych case’ach studiująca u nas młodzież zostaje wyposażona w tak ważne umiejętności, jak: myślenie analityczne i krytyczne, kreatywność, kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów czy swobodne komunikowanie się w międzynarodowych zespołach.” – mówi Prorektor Collegium Civitas ds. dydaktycznych, dr dr Roland Zarzycki i dodaje, że „część programów, prowadzonych do tej pory jedynie w języku polskim albo języku angielskim, od tego roku uruchomionych zostaje po raz pierwszy na studiach dwujęzycznych (polsko-angielskich).

To nie tylko gwarancja poszerzenia wiedzy kierunkowej i umiejętności w zakresie Zarządzania i marketinguNowych mediów i dziennikarstwaPsychologii i coachinguBezpieczeństwa i analizy informacjiSocjologii, kultury i sztuki czy Stosunków międzynarodowych i dyplomacji, ale także podniesienia kompetencji językowych, kluczowych dla sprawnego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej i społecznej”.

Studia z rocznym programem pomostowym – propozycja dla młodzieży z Ukrainy

Na kierunkach Zarządzanie i Stosunki międzynarodowe uruchomione zostały pionierskie Studia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim – „Proponowane 

w Collegium Civitas studia z rocznym programem pomostowym wpisują się w wizję kształcenia zgodnego z najwyższymi standardami jakości, a zarazem realizowanego w środowisku międzynarodowym i otwartym na osoby przybywające do nas z całego świata. W obliczu tragicznych wydarzeń za wschodnią granicą Polski rozszerzamy naszą ofertę, by udostępnić ją także osobom niewładającym obecnie ani językiem polskim, ani angielskim, chcącym zarazem kontynuować swoją edukację.”
 – podsumowuje Prorektor Zarzycki, podkreślając, że studia z rocznym programem pomostowym poprzedzone będą kursem języka polskiego, w ramach którego Uczestniczki i Uczestnicy będą doskonalić i utrwalać znajomość języka, co w przyszłości pozwoli im na swobodne kontynuowanie nauki na studiach prowadzonych w całości w języku polskim. 

Collegium Civitas – Uczelnia ze ścisłej czołówki rankingów w Polsce

Collegium Civitas od ponad 20 lat znajduje się w ścisłej czołówce rankingów oceniających uczelnie wyższe w Polsce. Programy Socjologii i Stosunków międzynarodowych zajęły odpowiednio pierwsze i czwarte miejsce w rankingu kierunków PERSPEKTYWY 2021 wśród uczelni niepublicznych w Polsce. W tym samym rankingu Uczelnia zajęła piąte miejsce 

w kategorii umiędzynarodowienie i została wyróżniona w kategorii „prestiż” i ​„absolwenci na rynku pracy”​ wśród wszystkich uczelni niepublicznych​ w Polsce. 

W rankingu ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych) Collegium Civitas zajęło pierwsze miejsce ​w kategorii Zarobki absolwentów kierunku​ Stosunki międzynarodowe, 3 miejsce ​w kategorii Zarobki absolwentów kierunku​ Socjologia oraz 6 miejsce w kategorii Zarobki absolwentów kierunku​ Zarządzanie, ​wśród wszystkich uczelni w Polsce​.

W roku 2021 programy realizowane w Collegium Civitas zyskały kolejny raz uznanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywną ocenę studiów otrzymały kierunki Socjologia, Zarządzanie i Stosunki Międzynarodowe. Polska Komisja Akredytacyjna brała pod uwagę m.in. konstrukcję i realizację programu studiów, sposób przyjmowania na studia, metody weryfikacji umiejętności i wiedzy studentów, umiędzynarodowienie, a także aspekty związane ze wspieraniem studentów w rozwoju zawodowym. 

Indywidualna ścieżka nauki, praktyka i doświadczenie

Uczelnia proponuje zajęcia wspierające rozwój zawodowy i osobisty – spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem - wzmacniające m.in. kompetencje miękkie, ale także autorskie gry strategiczne, kursy doszkalające, warsztaty i szkolenia tematyczne. Młode osoby mogą także rozwijać swoje pasje w organizacjach studenckich (Koło Naukowe RISK, Collegium Procuratio, Koło Marketingu Rozgłos, Europejska Ukraina, Koło Socjologii, Radio Pałacc, Buddy Program czy Akademicki Związek Sportowy). 

Uczelnia stawia na indywidualne podejście do nauczania, co oznacza, że na każdym z kierunków istnieje możliwość wyboru indywidualnej ścieżki studiowania. W Collegium Civitas studiują osoby z ponad 70 krajów, które mogą wybierać programy studiów spośród 66 specjalności prowadzonych w języku angielskim i dwujęzycznych (polsko-angielskich). Na Studentki i Studentów czekają zagraniczne staże i projekty edukacyjne w różnych krajach Europy i świata: Belgii, Francji, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Welcome Point, jeden z działów Collegium Civitas, wspiera zagranicznych studentów oraz pracowników naukowych w procesie adaptacji 

do środowiska akademickiego oraz udziela podstawowych informacji ułatwiających codzienne życie w nowym kraju. Na studiach drugiego stopnia realizowane są programy we współpracy z uczelniami zagranicznymi. Są to studia na specjalności ​International History and Security Studies​ prowadzone z West Virginia University​ oraz studia 

na specjalności International Business and Negotiations​ prowadzone wspólnie z Suleyman Demirel University​. Dzięki porozumieniom z zagranicznymi uniwersytetami Studentki i Studenci mają możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia i dyplomów dwóch uczelni. 

Co ważne, programy zajęć na wszystkich specjalnościach tworzone są tak, aby Absolwentki i Absolwenci Collegium Civitas nie mieli problemu ze znalezieniem pracy nawet już w trakcie studiów. W zdobyciu doświadczenia zawodowego pomaga Centrum Karier, udzielając wsparcia doradcy zawodowego, ucząc jak przygotować dokumenty aplikacyjne oraz jak zaprezentować się podczas rozmowy o pracę. Do dyspozycji Studentek i Studentów jest zamknięta grupa, na której publikowane są oferty staży, praktyk i pracy, sprofilowane i zgodne z kierunkiem studiów.

Nowoczesne podejście do procesu kształcenia 

W roku akademickim 2022/2023 w Collegium Civitas będzie obowiązywał wahadłowy system nauki.  Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zajęcia będą realizowane 

w przybliżeniu w 60% w siedzibie Uczelni, a w pozostałych ok. 40% - zdalnie.

Opinia zadowolonych Studentek i Studentów

Ponad 90% Studentek i Studentów jest zadowolonych z wyboru studiów w Collegium Civitas. Jak mówią sami zainteresowani, Uczelnia daje możliwość zdobycia wiedzy 

i doświadczenia od wybitnych przedstawicieli nauki, świata biznesu, mediów czy polityki. Wg ankiety, jaką co roku Uczelnia przeprowadza wśród osób studiujących, młodzi ludzie cenią Collegium Civitas za praktyczny wymiar kształcenia, wszechstronne możliwości rozwoju oraz atmosferę studiowania. 95% ankietowanych potwierdza, że program studiów realizowany w praktyce w Collegium Civitas jest zgodny z ofertą dydaktyczną.

Mimo, że Uczelnia nie ma własnego kampusu, to siedziba na XII piętrze Pałacu Kultury i Nauki stała się znakiem rozpoznawczym Uczelni, a dojazd na zajęcia realizowane 

w salach na kilku piętrach PKiN jest wyjątkowo wygodny. Dodatkowo, na terenie obiektu można skorzystać z bogatej oferty restauracji, barów, sklepików, kawiarni, a nawet pójść do kina, na wystawę lub przedstawienie teatralne.

Zyskaj 20% - zapisz się na studia do końca maja 2022 r. 

Na Kandydatki i Kandydatów, którzy do końca maja tego roku zapiszą się na studia pierwszego lub drugiego stopnia w Collegium Civitas, czeka specjalna promocja 

- 20% zniżki w opłatach za I semestr nauki w Uczelni pod warunkiem rozpoczęcia przez kandydata studiów w semestrze zimowym 2022/2023.

Szczegóły na: https://civitas.edu.pl/pl/rekrutacja/znizki/promocja-early-birds-na-r-ak-2022-2023

Aktualna oferta studiów w języku polskim, angielskim oraz dwujęzycznych (polsko-angielskich), z 6 obszarów tematycznych dostępna jest na stronie: https://civitas.edu.pl/pl/rekrutacja/wybierz-studia.

Zapraszamy! 

Kontakt Dział Rekrutacji Collegium Civitas: 

Pałac Kultury i Nauki

12. piętro, pokój 1210

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

tel. 22 656 71 89

e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Data publikacji: 25-04-2022