Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

WUMed: Praktyczne umiejętności - bezcenne

WUMed: Praktyczne umiejętności - bezcenne

Warszawska Uczelnia Medyczna im. T. Koźluka stawia na współpracę z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia. Studenci już w trakcie nauki mają okazję zdobywać umiejętności praktyczne w najlepszych przychodniach, lecznicach i szpitalach. Jednym z nich jest wołomiński Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

WUMed jest w pełni otwarta na trójstronną współpracę, między studentem, uczelnią, a szpitalem. Tylko takie połączenie daje studentowi szansę zdobycia wykształcenia

i umiejętności. Wszyscy studenci aktywnie biorą udział w procesie terapeutycznym pacjentów. Dzięki tym zajęciom zyskują bezcenne praktyczne umiejętności, w oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę teoretyczną. Po zakończeniu nauki, każdy absolwent Warszawskiej Uczelni Medycznej może starać się o pracę w naszym szpitalu. Ponadto, dla studentów drugiego i trzeciego roku  Pielęgniarstwa i Położnictwa Starostwo Powiatu Wołomińskiego ufundowało comiesięczne stypendia  w zamian za zobowiązanie podjęcia pracy. – mówi mgr Dorota Sandałowicz, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed docenia możliwość współpracy ze szpitalem w Wołominie.

Stale poszerzamy portfel instytucji ochrony zdrowia współpracujących z uczelnią. Możliwość odbywania praktyk i staży przez naszych studentów m.in. w renomowanych szpitalach to wielka szansa zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do startu w zawodzie. To niezwykle ważne aby jak najbardziej profesjonalnie przygotować przyszłe kadry medyków. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest jedną z tych placówek, które nie tylko zapewniają fachową opiekę dydaktyczną nad naszymi studentami ale także oferują im możliwość ubiegania się o zatrudnienie. To bardzo cenne. - mówi prof. Joanna Jasińska.

Oferta Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie kierowana jest do studentów kierunku Pielęgniarstwa i PołożnictwaRatownictwo medyczne i Fizjoterapia, jak również do aktywnych pielęgniarek i położnych, które dokształcają się w ramach kursów i specjalizacji

Zajęcia praktyczne odbywają się na oddziałach: Chirurgicznym Ogólnym, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, Chorób Wewnętrznych, Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Pediatrycznym, Położniczo-Ginekologicznym, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, SOR oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nasz szpital jest dziś największą w powiecie jednostką realizującą świadczenia zdrowotne, które są finansowane ze środków publicznych. Wciąż jest rozbudowywany, unowocześniany, poszerza zakres usług medycznych. Pełni rolę głównego ośrodka, swoistego centrum zdrowotnego dla całego rejonu. - dodaje mgr Dorota Sandałowicz.

Naczelna Pielęgniarka SMBNP nie ukrywa, że pielęgniarstwo to droga niełatwa. Jednak , jak podkreśla, daje dziś ogromne możliwości, mnóstwo satysfakcji i poczucie stabilizacji.

Jestem pewna, że wybór kierunku Pielęgniarstwo pozwoli studentom a później już dyplomowanym pielęgniarkom i pielęgniarzom, jeśli tylko będą chcieli, rozwijać się zawodowo. Jest coraz więcej dostępnych specjalizacji w profesji pielęgniarskiej, dzięki czemu kadra pielęgniarska jest dziś naprawdę bardzo dobrze wykształconą grupą zawodową. Do tego nie bez znaczenia jest fakt, że zawód ten jest coraz bardziej doceniamy przez zespół terapeutyczny i pacjentów.  - zapewnia mgr Dorota Sandałowicz.

Data publikacji: 06-07-2022