Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Wzornictwo, czyli studia, które łączą pasję artystyczną i praktykę

 Wzornictwo, czyli studia, które łączą pasję artystyczną i praktykę

Wzornictwem określa się działalność twórczą, której celem jest uzyskanie określonych cech przedmiotów, procesów i usług. W zamyśle nadaje projektowanym wyrobom praktyczne i atrakcyjne dla użytkowników funkcje. Współczesne wzornictwo realizowane jest w oparciu o oprogramowanie komputerowe.

Jakie cechy powinien mieć kandydat na kierunek Wzornictwo?

Maturzysta, który planuje studiować Wzornictwo, powinien odznaczać się przede wszystkim poczuciem estetyki i wyróżniać talentem plastycznym. Kandydat na kierunek Wzornictwo to osoba kreatywna, o otwartym umyśle, a jednocześnie dokładna i konkretna. W swojej pracy powinna wykazywać się systematycznością oraz uporem w dążeniu do celu.

Program kształcenia

Wzornictwo to kierunek studiów, na którym zdobywa się wiedzę o projektowaniu, a także rozwija się zagadnienia o wyglądzie i zewnętrznych cechach różnych przedmiotów. Łączą w sobie pasję artystyczną oraz działalność praktyczną. Obejmują projektowanie wyglądu i cech zewnętrznych różnych przedmiotów. Kształcenie polega przede wszystkim na zaznajomieniu się z obsługą programów komputerowych niezbędnych do projektowania. Zajęcia rozwijają u studentów zdolność rysowania, szkicowania oraz tworzenia modeli. Słuchacze zdobywają także wiedzę wymaganą przy projektowaniu przedmiotów użytkowych, odzieży oraz do tworzenia wzorów przemysłowych.

Czym zajmuje się absolwent Wzornictwa?

Praca specjalisty ds. wzornictwa opiera się na znajomości materiałów oraz wykorzystywaniu posiadanych zdolności artystycznych i umiejętności technicznych. Specjalista ds. wzornictwa najczęściej zajmuje się projektowaniem wzorów przemysłowych odpowiadających potrzebom rynku, koncepcji artystycznej oraz nowym technologiom. Potrafi nadzorować wykonywanie modeli wyrobów. Ponadto jest w stanie projektować przedmioty, obliczać ich wymiary oraz dobierać do tego celu niezbędne materiały. Posiada kwalifikacje niezbędne do oceny przedmiotów i wzorów przemysłowych pod kątem ich walorów artystycznych oraz użytkowych. Projektanci znajdują zatrudnienie m. in. w firmach odzieżowych, agencjach modowych, mediach lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Studiowanie Wzornictwa w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania

Warszawska uczelnia proponuje maturzystom studia I stopnia na kierunku Wzornictwo. Kształcenie trwa 3,5 roku, ma charakter stacjonarny lub niestacjonarny. Wykładowcami na tym kierunku są wykwalifikowani dydaktycy oraz wybitni specjaliści w dziedzinie wzornictwa, którzy kładą nacisk na praktyczny profil nauczania. Edukacja przebiega komfortowo, a do dyspozycji studentów jest nowoczesny sprzęt i darmowe oprogramowanie. Absolwenci w toku studiów w WSEiZ nabywają umiejętność projektowania przedmiotów użytku codziennego, małej architektury, mebli, opakowań oraz grafiki użytkowej. Potrafią opracować identyfikację wizualną firmy. Poznają metody projektowania i definiowania formy przedmiotów. Dodatkowo rozwijają kompetencje w zakresie plastyki wzorniczej oraz rozwiązywania problemów technicznych, ekonomicznych i funkcjonalno-użytkowych danego wyrobu.

Data publikacji: 05-09-2022