Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

16 nowych kierunków STUDIÓW PODPYPLOMOWYCH w WSIiZ!

16 nowych kierunków STUDIÓW PODPYPLOMOWYCH w WSIiZ!Collegium Studiów Podyplomowych [CSP] Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, stwarza odpowiednie warunki do nabywania wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w procesie rozwoju osobistego i zawodowego słuchaczy. Programy studiów podyplomowych znajdujące się w ofercie CSP uwzględniają potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego, co jest zgodne ze Strategią rozwoju Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. CSP dopasowuje ofertę kształcenia nie tylko do potrzeb swoich słuchaczy, ale również do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Kładąc silny nacisk na standard jakości kształcenia, nowoczesność oferty, ale i praktyczny wymiar procesu dydaktycznego.

Aktualna oferta edukacyjna uwzględnia, aż 16 kierunków studiów podyplomowych, dla których przewidziano 2 semestry kształcenia w trybie niestacjonarnym. Do najpopularniejszych dotychczas kierunków z pewnością należą: Kosmetologia bioestetyczna, Trychologia kosmetologiczna, Podologia oraz Technologia produkcji kosmetyków. Wszystkie z tych kierunków cieszą się już od lat niesłabnącą popularnością wśród kandydatów na studia. 

Niemniej w ramach bieżącej rekrutacji Senat Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie przygotował ofertę, która z pewnością odpowiada na potrzeby zróżnicowanej grupy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Uczelni. 

Osoby zainteresowane zdrowym stylem życia, a przede wszystkim racjonalnym żywieniem mogą dokonać wyboru pomiędzy kierunkami tj. Coaching zdrowia, Dietetyka, Dietetyka i suplementacja w sporcie, Dietetyka kliniczna, czy Psychodietetyka

Kandydaci związani z branżą beauty lub zdecydowani na zmianę branży mogą skorzystać z oferty zupełnie nowych kierunków tj. Kosmetologia holistyczna, Kosmetologia kliniczna, Kosmetologia od podstaw, czy Kosmetologia w onkologii

Pracownicy przemysłu kosmetycznego mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu Chemii i receptury kosmetyków, nabywając przy tym szereg praktycznych umiejętności, dzięki praktycznemu wymiarowi kierunku, w ramach którego ponad 50% zajęć pozwala nabyć niezbędne kwalifikacje zawodowe. 

Osoby prowadzące własny biznes lub zdecydowane na jego uruchomienie z pewnością powinny nabyć wiedzę z zakresu Marketingu health&beauty, co pozwoli im swobodnie budować swój wizerunek, ale przede wszystkim efektywnie działać w obliczu rosnącej konkurencji. 

Kierunek studiów - Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, jest skierowany do obecnych lub przyszłych kadr medycznych, które swoje życie zawodowe chcę skoncentrować na działaniach managerskich w jednostkach ochrony zdrowia. 

Wszystkie kierunki studiów oprócz organizacji zajęć w tradycyjnej [stacjonarnej] formie, są wzbogacone o metody i techniki kształcenia na odległość, gdzie co najmniej 60% zajęć odbywa się zdalnie. Stąd jest to doskonała forma kształcenia dla osób już pracujących, które efektywnie okres studiowania połączą z życiem zawodowym oraz z życiem rodzinnym. 

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 03 listopada 2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Stąd gorąco zachęcamy do jak najszybszej rezerwacji miejsca oraz złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji WSIiZ [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18].

Oferta studiów podyplomowych: https://wsiiz.pl/oferta-edukacyjna/collegium-studiow-podyplomowych/studia-podyplomowe 

Rejestracja online: E-dziekanat WSIiZ.

Data publikacji: 30-10-2023