Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

PKP Intercity partnerem UTH Warszawa

PKP Intercity partnerem UTH Warszawa


Uczelnia Techniczno-Handlowa stale umacnia relacje ze środowiskiem biznesowym oraz powiększa bazę firm i instytucji, z którymi współpracuje z zakresie naukowym, dydaktycznym, a także w ramach organizacji staży i praktyk dla studentów. Do grona partnerów Uczelni dołączyła spółka PKP Intercity. 

Współpraca między PKP Intercity a Uczelnią Techniczno-Handlową obejmie m.in.:

- wymianę doświadczeń, prowadzenie wspólnych badań, projektów edukacyjnych i popularyzatorskich oraz działalność edukacyjną, dydaktyczną, naukową i badawczą;

- organizację staży, praktyk, zajęć praktycznych i wizyt studyjnych dla studentów UTH, a także tworzenie oferty edukacyjnej obejmującej m.in. kursy, szkolenia czy nowe specjalności;

- wzajemne wsparcie merytoryczne oraz działania na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej poprzez m.in. realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, wydawanie publikacji branżowych i naukowych;

- organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej.

Ponadto spółka PKP Intercity objęła patronat honorowy nad kierunkiem Transport w specjalności „Transport kolejowy” dla studiów I stopnia, „Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym” dla studiów II stopnia, a także nad kierunkami studiów podyplomowych „Zarządzanie i utrzymanie bocznicy kolejowej” oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym”.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia przewoźnik uruchamia około 400 pociągów.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej to placówka edukacyjna, której historia powstania sięga 1992 r. W ewidencji uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych widnieje pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju. Uczelnia posiada szeroką ofertę studiów na kierunkach technicznych, menedżerskich i ekonomicznych, realizowanych na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym.

https://www.uth.edu.pl/ 

Data publikacji: 30-10-2023