Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Pielęgniarstwo i położnictwo nadal najbardziej popularne

Pielęgniarstwo i położnictwo nadal najbardziej popularne


Pielęgniarstwo i położnictwo nadal najbardziej popularne.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 trwa. Wśród kierunków medycznych najchętniej wybierane są pielęgniarstwo i położnictwo.

Zawody pielęgniarki i położnej to obecnie profesje wysoko specjalistyczne.  Kompetencje wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych z roku na rok są wyższe. Współczesna pielęgniarka i położna to osoba samodzielna, gotowa ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje, wykształcona i odważna. Od kilku lat pielęgniarka jest w pierwszej trójce najbardziej poważnych przez Polaków profesji. Trzeba pamiętać, że jest to profesja zaufania publicznego.  - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Jak podkreśla prof. Jasińska, zarówno pielęgniarka jak i położna są pełnoprawnymi członkami zespołów terapeutycznego, obok lekarzy. Pielęgniarki i położne mają większą niż wcześniej samodzielność, możliwość korzystania z uprawnienia zlecania leków, w tym leków na receptę, co ma szczególne znaczenie w realizacji świadczeń medycznych. Ponadto, kadry pielęgniarek i położnych mają wysokie kompetencje w systemie promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Warszawska Uczelnia Medyczna oferuje studia pielęgniarskie i położnicze - licencjackie, magisterskie oraz pomostowe licencjackie.

Studia licencjackie - I stopnia przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych, magisterskie - II stopnia - zwiększają samodzielność w zakresie wykonywania zawodu, studia pomostowe skierowane są do medyków posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej posiadających wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej.   – informuje prof. Jasińska.

Warszawska Uczelnia Medyczna co roku modernizuje bazę dydaktyczną. Krokiem milowym jest otwarcie Centrum Symulacji Medycznej.

Prof. Joanna Jasińska opisuje: CSM składa się z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne). Każda pracownia CSM wyposażona została w system wirtualnej rzeczywistości VR. Nasi studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe.

Rektor WUMed, prof. Waldemar Dębski dodaje: Centrum Symulacji Medycznej będzie na bieżąco wzbogacane o kolejne, potrzebne do dydaktyki medycznej trenażery. Wśród nich m.in. dodatkowe zaawansowane realistyczne fantomy - Human Patient Simulator. Umożliwiają one prezentację stanów fizjologicznych np. parametrów życiowych człowieka a także stanów chorobowych i objawów patologicznych. Kolejnym etapem rozwoju tych szczególnych pracowni jest adaptacja i dobudowanie kolejnych pomieszczeń, m.in. pracowni umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

Warszawska Uczelnia Medyczna już po raz trzeci została wyróżniona tytułem „Studia z przyszłością” a w tym roku również, Nadzwyczajnym Laurem Pracodawców.

 

TEKST ALTERNATYWNY

Data publikacji: 28-05-2024