Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


2 uczelnie w Warszawie - kierunek Religioznawstwo

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

FAX.: 22 569-96-93

Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
Galeria Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Religioznawstwo

Adres: ul. Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

Tel.: 22 862 82 94, 22 862 82 94, 512 575 932

FAX.: 22 376-87-92

www.wwsh.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Bezpieczeństwo narodowe (zobacz kierunki) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (zobacz kierunki) Kulturoznawstwo (zobacz kierunki)
Pedagogika (zobacz kierunki) Zarządzanie