Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Adres: Rakowiecka 61

02-532 Warszawa

TEL. 22 542-87-17

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia (po uzyskaniu zgody MEiN) Teologia (zobacz specjalizacje)

Filmy - Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Collegium Bobolanum jest częścią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Składa się ono z dwóch kolegiów – Collegium Bobolanum oraz Collegium Joanneum. Papieski Wydział Teologiczny powstał w 1988 roku, został utworzony dekretem Stolicy Apostolskiej, a następnie jego status jako szkoły wyższej potwierdził szereg dokumentów, między innymi konkordat między Polską a Stolicą Apostolską z 1993 roku oraz umowa z 1999 roku pomiędzy rządem polskim a Konferencją Episkopatu Polski. Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału teologicznego w Warszawie kieruje swoją ofertę zarówno dla osób duchownych, jak i świeckich. W ofercie kształcenia Collegium Bobolanum znajdują się studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, studia podyplomowe, a także wiele kursów, które podwyższają kwalifikacje zawodowe czy dostarczają dodatkowej, specjalistycznej wiedzy.

Misja Collegium Bobolanum

Misją Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie opiera się na służbie ojczyźnie oraz Kościołowi. Chodzi tu przede wszystkim o twórczą kontynuacji, a także pomnażanie dorobku chrześcijańskiego humanizmu. Studia na wydziale pozwalają studentom zrozumieć siebie w trakcie realizacji teologicznych oraz interdyscyplinarnych badań naukowych, a także poprzez działalność dydaktyczną oraz popularyzatorską.

Studia teologiczne

Studia teologiczne są to jednolite, stacjonarne studia magisterskie realizowane przez pięć lat. Dla studentów, którzy są obywatelami polskimi, studia są bezpłatne. Natomiast studenci z zagranicy płacą za cały semestr jedynie 100 zł. Program kształcenia jest rozbudowany, oparty zarówno na tradycji teologicznej, jak również na nowych trendach i standardach akademickich. Studenci studiów teologicznych mogą już na początku kształcenia wybrać jedną z kilku specjalności. Dzięki temu mają możliwość kształcenia się w tym kierunku i zdobywać wiedzę w tych dziedzinach, które faktycznie ich interesują.

Specjalność katechetyczna

Specjalność katechetyczna przeznaczona jest w szczególności dla osób, które chcą być nauczycielami religii na różnych etapach szkolnej edukacji. Dzięki kształceniu zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności, które pozwalają prowadzić lekcje religii ciekawie, w sposób mądry, otwarty, pełen dyskusji o wartościach i moralności. Podstawą studiów na specjalności katechetycznej jest Biblia i jej treści, które pozwalają znaleźć najwyższa mądrość i wartości świata chrześcijańskiego. Absolwenci specjalności katechetycznej są kompleksowo przygotowanymi pedagogami-katechetami, którzy świetnie sobie radzą w pracy dydaktycznej w szkołach i nie tylko.

Specjalność: teologia ogólna

Teologia ogólna jest specjalnością dla osób, które chcą zgłębiać w sposób zarówno intelektualny, jak i religijny refleksję filozoficzną i teologiczną chrześcijaństwa, które ma ponad dwa tysiące lat. Studiowanie teologii ogólnej otwiera nowe możliwości, poszerza horyzonty, daje ogromną wiedzę, a jednocześnie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia. Absolwenci specjalności teologia ogólna mogą znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, mediach, ośrodkach kultury oraz w administracji publicznej.

Specjalność: religie abrahamiczne

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą zgłębiać nie tylko wiarę chrześcijańską, ale również inne religie, między innymi judaizm i islam, czyli religie abrahamiczne. Kształcenie na tej specjalności pozwala na zdobycie sporej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii, filozofii, a także różnych dziedzin teologii.

Psychologia na Collegium Bobolanum w Warszawie - Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, a także potrzebom społecznym, Collegium Bobolanum zaprasza w roku akademickim 2023/2024 do studiowania na nowym kierunku - psychologii.

Psychologia to pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, po których absolwenci otrzymają tytuł magistra psychologii i prawo wykonywania zawodu psychologa.

Collegium proponuje do wyboru specjalizacje – kliniczną i biznesową. Oprócz wiedzy ogólnej studenci otrzymają szczegółową wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoim wyborem i planami zawodowymi.

Studia obejmują również praktyki zawodowe, gdzie w warunkach rzeczywistych przyszli psychologowie będą uczyć się zawodu. Uczelnia oferuje wiele ciekawych miejsc do odbycia tych praktyk, w tym przychodnie, zakłady poprawcze, poradnie profilaktyki i leczenia uzależnień, a osobom zainteresowanym psychologią biznesu zapewniamy praktyki w firmach i działach HR. Osoby, które chciałyby odbyć praktykę w innym niż proponowane przez nas miejscu, będą mogły zrobić to za zgodą Rektora.

Program studiów jest bogaty i daje wiele możliwości znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej, również finansowo, pracy. Absolwenci będą potrafili korzystać z bogatej oferty testów osobowości i inteligencji, dostępnych tylko dla psychologów.

Psychologia w Collegium Bobolanum to pierwszy krok do zdobycia zawodów, takich jak coach, trener, psychoterapeuta. To również możliwość pracy w biznesie na stanowiskach rekrutera, doradcy czy specjalisty do spraw reklamy.

Psychologia to kierunek ciekawy, dla ludzi z pasją i predyspozycjami, którzy swój zawód widzą również jako powołanie.

Czekamy na ludzi ambitnych, zainteresowanych, którzy chcą się rozwijać i którzy chcą czuć satysfakcję ze swojej pracy.

Uwaga: Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.