Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

Adres: ul. Hubala 5

05-800 Pruszków

TEL. 22 75 993 20

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej E-sport Zobacz więcej Sport Zobacz więcej
Wychowanie Fizyczne Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Wychowanie Fizyczne Zobacz więcej

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni - WSKFiT - Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki jest niepubliczną uczelnią kształcącą wysokiej klasy specjalistów w zakresie sportu i wychowania fizycznego a także kadry administracyjnej. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu. Zwracamy szczególna uwagę na jakość procesu kształcenia. To nasza mocna strona, potwierdzają to nasi absolwenci. Zatrudniamy kadrę dydaktyczną złożoną z najlepszych specjalistów, umiejących przekazać studentom istotną wiedzę zawodową w interesujący sposób. Satysfakcja studentów z zajęć to nasz priorytet. O jakości naszego procesu kształcenia świadczą też pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wartość szkoły wyższej można mierzyć różnymi kryteriami, najlepiej jednak oceniać jakość i metody kształcenia poprzez sylwetkę absolwenta, jego start życiowy i możliwości późniejszego radzenia sobie w pracy zawodowej. Jest wiele dowodów potwierdzających fakt, iż nie kształcimy przyszłych bezrobotnych.

W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ELA) dotyczącego ilości absolwentów znajdujących pracę w swoim zawodzie po ukończeniu studiów zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. Realne możliwości zatrudnienia absolwentów to cel, jaki postawiliśmy sobie w realizacji programów nauczania. Szerokoprofilowe przygotowanie zawodowe na studiach w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz administracji daje szerokie możliwości budowania ścieżki kariery. Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu lub z pracą zawodową. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom. Panuje u nas doskonała atmosfera studiowania, każdy student jest dla nas ważny, otaczamy go wsparciem władz uczelni, kadry akademickiej i pracowników dziekanatu. Organizujemy obozy sportowe oraz piesze wędrówki turystyczne. Życie studenckie obejmuje działania w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego. Proponujemy studentom imprezy klubowe, spotkania ze znanymi osobami, coroczne juwenalia z licznymi atrakcjami.

WSKFiT dysponuje świetnie usytuowaną (w Pruszkowie tuż obok stacji kolejki WKD) i unikalną w skali kraju (mieścimy się w imponującym budynku toru kolarskiego) nowoczesną i przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczno-administracyjną. Znajdują się tu profesjonalnie wyposażone specjalistyczne pracownie i laboratoria, co wraz z doskonałą infrastrukturą sportową dostępną dla studentów umożliwia prowadzenie ćwiczeń na najwyższym poziomie. Nasza uczelnia stawia bowiem nie tylko na wiedzę, ale także na rozwój kompetencji i umiejętności pozwalających płynnie poruszać się na rynku pracy. Nasi absolwenci to przedsiębiorczy, kompetentni ludzie posiadający pasje i doskonale komunikujący się z otoczeniem.

Nowoczesny i przejrzysty program studiów pozwala na połączenie nauki z możliwością aktywnego uprawiania sportu lub z pracą zawodową. Indywidualny tok studiów na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w WSKFiT jest zwykłym sposobem studiowania.

Studenci WSKFiT korzystają ze stypendiów. Są one przyznawane za wyróżniające wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Studenci mają prawo ubiegać się o zapomogi i stypendia socjalne. Najlepsi sportowcy otrzymują stypendia Ministerialne. W ostatnim roku akademickim taką pomoc finansową uzyskało ponad 40 % naszych studentów.

Absolwent Uczelni otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i magistra na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz administracja.