Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Adres: ul. Wodna 13/21

26-600 Radom

Tel.: +48 344 00 55,
784 910 547

  • http://uczelniaeuropejska.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Statystyka i informatyka medyczna
Prawo medyczne w ochronie zdrowia Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień Bioetyka

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Statystyka i informatyka medyczna
Prawo medyczne w ochronie zdrowia Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień Bioetyka
Organizacja systemu ratownictwa medycznego Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna