Adres: ul. Wodna 13/21

26-600 Radom

Tel.: +48 344 00 55,
784 910 547

  • http://uczelniaeuropejska.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Psychologia (zobacz specjalizacje)