Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

TEL. 22 629 60 70, 22 234 74 12

FAX. 22 234 74 29

Kierunek: Inżynieria Środowiska

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo spec. Inżynieria Sanitarna i Wodna spec. Gospodarka Odpadami
spec. Environmental Engineering spec. Inżynieria komunalna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Gospodarka Odpadami spec. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja spec. Inżynieria Gazownictwa
spec. Inżynieria Wodna spec. Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków spec. Environment Protection Engineering
spec. Inżynieria komunalna