Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Adres: ul. Rydygiera 8, 01-043 Warszawa ul. Okopowa 59 Vizja Park

01-793 Warszawa

TEL. 22 243 73 37
Rekrutacja
22 243 73 37 wew. 1
Dziekanat
22 243 73 37 wew. 2
Kwestura
22 243 73 37 wew. 3

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Optometria Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej Położnictwo Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Psychologia

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni - Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych powstała w 2004 roku jako niepubliczna uczelnia, zajmująca się kształceniem w różnych dziedzinach medycznych i okołomedycznych. Od początku powstania uczelnia stawia na jakość kształcenia profesjonalnych kadr medycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem polskiego i europejskiego rynku pracy. Wysoka jakość kształcenia, innowacyjne i nowoczesne metody nauczania, doskonała kadra wykładowców sprawiają, że absolwenci uczelni świetnie radzą sobie na rynku pracy i są specjalistami cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców.

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych nieustannie modyfikuje programy i plany nauczania, wprowadza nowe kierunki i specjalizacje, które są zgodne z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. Dzięki temu kształci w tych zawodach i specjalizacjach, których absolwenci są poszukiwani i nie mają problemów ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia. Studenci poszczególnych kierunków zdobywają nie tylko rozległą wiedzę teoretyczną w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, ale również umiejętności praktyczne, które są niezbędne do wykonywania wybranego zawodu.

Władze uczelni:

 • Rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych dr Piotr Kusznieruk
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. o zdr. Olga Dembicka
 • Dziekan Wydziału Nauk Medyczno-Społecznych dr n. med. Łukasz Wysieński

 • Rekrutacja - Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

  Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych prowadzi teraz rekrutację online.

  REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA – KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, OPTOMETRIA

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

  • skan świadectwa dojrzałości (nazwa pliku: sw_dojrz) OBOWIĄZKOWE
  • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) - w przypadku "nowej matury" nazwa pliku: sw_uksz OBOWIĄZKOWE
  • aktualne zdjęcie (format do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku to 50KB, max. wymiary zdjęcia to 236x295 px. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto OBOWIĄZKOWE
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep


  REKRUTACJA NA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – KIERUNEK FIZJOTERAPIA, PSYCHOLOGIA

  Warunki rekrutacji – przyjęcia kandydatów na studia w Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • skan świadectwa dojrzałości (nazwa pliku: sw_dojrz) OBOWIĄZKOWE
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury” nazwa pliku: sw_uksz OBOWIĄZKOWE
 • aktualne zdjęcie (format do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku to 50KB, max. wymiary zdjęcia to 236x295 px. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto OBOWIĄZKOWE
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – dla kierunku FIZJOTERAPIA. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep
 • kserokopii dyplomu technika fizjoterapii - dodatkowo dla osób posiadających tytuł technika fizjoterapii, Nazwa pliku: dyplom_techfiz

 • REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA – KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO

  Wymagane dokumenty:

  • skan dyplomu (nazwa pliku: dyplom_lic) OBOWIĄZKOWE
  • skan suplementu do dyplomu (nazwa pliku: sup_lic) OBOWIĄZKOWE
  • aktualne zdjęcie (format do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku to 50KB, max. wymiary zdjęcia to 236x295 px. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto OBOWIĄZKOWE
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep
  Rekrutacja

  Pielęgniarstwo – studia licencjackie - Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

  Studia pielęgniarskie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, a ich absolwenci są poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami. Nic więc dziwnego, że młodzi ludzie chętnie decydują się na kształcenie właśnie w tym zawodzie.

  Mazowiecka Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych oferuje studia pielęgniarskie w ramach trzyletnich studiów licencjackich. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności zawodowe pod okiem doświadczonej kadry specjalistów. Doświadczenie zdobywają również w ramach praktyk i stażów zawodowych, które odbywają się w najlepszych jednostkach ochrony zdrowia.

  Studia pielęgniarskie na Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych pozwalają na uzyskanie kwalifikacji zgodnych z unijnymi wymogami dotyczącymi nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej. Studia pielęgniarskie prowadzone są głównie w systemie weekendowym, można więc je połączyć z pracą zawodową.

  Fizjoterapia – studia magisterskie - Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

  Studia na kierunku fizjoterapia są jednolitymi, pięcioletnimi studiami prowadzonymi w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Studenci mogą więc wybrać, czy chcą kształcić się standardowo, czy jednak lepszym rozwiązaniem będzie nauka w formie weekendowych zjazdów.

  Kształcenie na kierunku fizjoterapia przygotowuje studentów w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, po urazach, wypadkach czy w zagrożeniu zdrowia. Studenci uczą się pracy z pacjentem, który wymaga rehabilitacji, poznają najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zabiegów i metod terapeutycznych.

  W trakcie nauki realizują szereg praktyk zawodowych w najlepszych ośrodkach ochrony zdrowia oraz prywatnych gabinetach. Absolwenci fizjoterapii są w każdym zakresie doskonale przygotowani do wykonywania swojego wyuczonego zawodu.

  Położnictwo - Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

  Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodem i połogiem.

  Studia na kierunku Położnictwo umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu nauk medycznych, a w szczególności medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Pozwalają zapoznać się z rodzajami świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

  Podczas studiów szczegółowo przedstawiane są zagadnienia dotyczące promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i w okresie przekwitania.

  Studenci kierunku Położnictwo w trakcie zajęć kształtują umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Studia pozwalają również zapoznać się z działaniami ratowniczymi, podejmowanymi w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

  Program nauczania opracowany dla kierunku przewiduje dużą liczbę zajęć praktycznych, odbywających się na salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologicznych a także pediatrycznych w szpitalach klinicznych, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkołach rodzenia.

  Absolwent położnictwa jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

  Optometria - Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

  Studia na kierunku Optometria umożliwiają zdobycie wiedzy zakresu badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowania i właściwego postępowania w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego. Absolwent studiów na kierunku optometria posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pozwalającą na dobór właściwej korekcji okularowej, diagnozę narządu wzroku w zakresie patologii oraz przygotowania do zabiegów.

  Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia.

  Optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku, w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

  Główne zadania optometrysty to:

  • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
  • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
  • konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
  • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
  • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
  • wykonywanie innych zadań pokrewnych.

  Ukończenie kierunku Optometria daje ogromny potencjał w kontekście perspektywy pracy zawodowej. Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów pomocnych w profesjonalnym diagnozowaniu wady wzroku, doborze odpowiednich soczewek kontaktowych, oprawek i szkieł korygujących zaburzenia widzenia, liczba ofert pracy dla Optometrystów, wykształconych na poziomie akademickim będzie stale wzrastać.

  Psychologia - Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

  Umiejętność rozumienia innych, sprawne komunikowanie się, łagodzenie konfliktów, znajomość metod mediacji — studia psychologiczne pogłębiają u słuchaczy uczelni wiedzę dotyczącą ludzkich zachowań i potrzeb. Absolwenci studiów psychologicznych są cenionymi pracownikami w wielu branżach, mogą też z powodzeniem wybrać drogę samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne z zakresu psychologii to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu funkcjonowania psychiki i zachowań człowieka. Wykłady oraz ćwiczenia nie tylko opierają się na badaniach i opisie praktyk największych twórców współczesnej psychologii, ale także uczą krytycznego i twórczego myślenia, nazywania zjawisk psychologicznych, planowania i niesienia pomocy osobom w kryzysie. Po skończeniu studiów psychologicznych można poszerzać swoją wiedzę i wybrać specjalizację, która daje satysfakcję z pracy, ale także zapewnia godne wynagrodzenie.

  Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii na Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra psychologii. Absolwenci mają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Nowoczesny i atrakcyjny program edukacyjny MUM w Warszawie dopasowany jest do potrzeb współczesnego społeczeństwa i zgodny ze światową wiedzą na temat ludzkiej psychiki. Uwzględnia także potrzeby rynku pracy.

  Studia psychologiczne pozwalają zrozumieć zachowania człowieka, ale także umożliwiają nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Uczą łatwiejszego rozwiązywania konfliktów, nawiązywania kontaktów, posługiwania się technikami z zakresu psychologicznej diagnozy, prowadzenia badań naukowych.

  Przygotowując program magisterskich studiów psychologicznych, wzięliśmy pod uwagę zapotrzebowanie rynku pracy. Naukowcy i psychologowie praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym przekazują wiedzę aktualną i niezbędną do podjęcia pracy psychologa w wielu branżach. Studenci zdobywają także zawodowe informacje praktyczne, nawiązują wartościowe kontakty i uczą się funkcjonowania w różnorodnych środowiskach, firmach, organizacjach czy instytucjach.

  Umiejętności zdobyte podczas nauki na kierunku Psychologia to:

  • nawiązywanie kontaktu i prowadzenie oddziaływań psychologicznych z osobami i grupami ludzkimi
  • posługiwanie się psychologicznymi technikami diagnostycznymi dotyczącymi funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości, zachowań społecznych
  • prowadzenie poprawnych metodologicznie badań naukowych w zakresie psychologii

  Atuty kierunku:

  • Program studiów odpowiadający zapotrzebowaniu rynku pracy
  • Kontakt dydaktyczny z naukowcami oraz psychologami-praktykami o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym
  • Starannie zaplanowany system praktyk zawodowych stwarzający okazję do nabycia nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz otwierający perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

  Absolwent psychologii po Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych może pracować w ośrodkach uzależnień, interwencji kryzysowej, w hospicjach, centrach pomocy rodzinie. Może nieść pomoc dzieciom i dorosłym w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Znajdzie zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach opieki, a także instytucjach profilaktyki społecznej i placówkach oświatowo-wychowawczych.

  Na osoby po studiach psychologicznych czeka także branża biznesowa, między innymi placówki doradcze, agencje reklamowe i marketingowe, zajmujące się kampaniami wizerunkowymi oraz działy PR i HR. Dyplomowany psycholog może otrzymać etat w firmach konsultingowych, organizacjach rządowych i pozarządowych lub założyć własną działalność i udzielać wsparcia psychologicznego.