Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Adres: 09-402 Pl. Dąbrowskiego 2

Płock

Tel.: 48 24 366 54 21

  • http://mazowiecka.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej Ekonomia Zobacz więcej
Filologia Zobacz więcej Kosmetologia Zobacz więcej Nowe media Zobacz więcej
Pielęgniarstwo Zobacz więcej Położnictwo Zobacz więcej Praca socjalna Zobacz więcej
Zarządzanie Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną Zobacz więcej Ekonomia Zobacz więcej Filologia Zobacz więcej
Pedagogika Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Lekarski Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna
Psychologia (zobacz specjalizacje)

Rekrutacja 2022 - Akademia Mazowiecka w Płocku

Zaledwie miesiąc będzie trwał okres, w którym kandydaci na studia będą mogli składać swoje podania.

Formalności

Rekrutacja na pierwszy rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpocznie się 20 czerwca 2022 roku. Nieprzekraczalnym terminem składania dokumentów jest dzień 15 lipca. Ważne, aby kandydaci zapoznali się z zasadami rektuacji, ponieważ odbywa się ona równolegle w formie elektroniczej (poprzez zalogowanie na portalu Internetowa Rekrutacja Kandydatów) oraz tradycyjnej (poprzez złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Uczelni).

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mazowiecka.edu.pl w zakładce „Dla kandydatów”. Informacją służą także pracownicy Działu Spraw Studenckich i Dydatkyki oraz dziekanatów.