Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Adres: ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa

TEL. 22 559 21 05, 22 559 21 06, 22 559 22 39

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Kosmetoogia Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej
Położnictwo Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka Zobacz więcej Kosmetoogia Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej
Położnictwo Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia

Filmy - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Galeria ZDJĘĆ

Ostatnie wolne miejsca na wybrane kierunki! - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

W związku z ogromnym zainteresowaniem a także ze względu na podtrzymanie wysokiej jakości kształcenia informujemy, że zamknęliśmy rekrutację na Pielęgniarstwo studia licencjackie stacjonarne oraz Ratownictwo medyczne studia licencjackie niestacjonarne.

Rozbudowa naszej bazy dydaktycznej pozwala nam na możliwość rekrutacji ostatnich kandydatów na kierunkach:

  • Położnictwo - studia magisterskie,
  • Pielęgniarstwo - studia magisterskie,
  • Fizjoterapia - studia magisterskie,
  • Dietetyka - studia licencjackie i magisterskie,
  • Kosmetologia studia licencjackie i magisterskie,
  • Ratownictwo medyczne- studia licencjackie stacjonarne

oraz

  • studia pomostowe: Pielęgniarstwo i Położnictwo.


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Dodatkowe zapisy tylko do 15 października!

https://wumed.edu.pl/pl/kontakt.html


WUMed otworzyła Centrum Symulacji Medycznej - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Krok milowy w dydaktyce.


Centrum Symulacji Medycznej WUMed otwarte!


Od dawna byliśmy przekonani, że studia muszą stać się jeszcze bardziej praktyczne. Głównym celem utworzenia CSM jest poprawa jakości kształcenia przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia. Lepsze ich przygotowanie do startu w zawodzie. Centrum Symulacji Medycznej składa się z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne). Każda pracownia CSM wyposażona została w system wirtualnej rzeczywistości VR. – mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.


Rektor WUMed, prof. Waldemar Dębski dodaje: Centrum Symulacji Medycznej będzie niebieżąco wzbogacane o potrzebny do dydaktyki medycznej sprzęt. Kolejny etapem rozwoju tych szczególnych pracowni jest dobudowanie pomieszczeń, m.in. pracowni umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.


W Centrum Symulacji Medycznej odbywać będą się zajęcia dydaktyczne - ćwiczenia w tzw., w warunkach symulacji medycznej. Ta metoda dydaktyczna umożliwia nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu nabytej wiedzy oraz równoczesne rozwijanie tzw. kompetencji miękkich takich jak umiejętność pracy w zespole, komunikacja z pacjentem czy podejmowanie decyzji. W CSM będą doskonalić swoje umiejętności praktyczne studenci kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, a w przyszłości fizjoterapia.


Nasi studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe. Systemy teleinformatyczne umożliwią analizę i omówienie przebiegu zajęć, zweryfikowanie błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki kształceniu z udziałem symulacji medycznej jest możliwe lepsze przygotowanie studentów do realnych sytuacji, z którymi zetkną się oni w trakcie zajęć klinicznych oraz późniejszej praktyki - informuje prof. Jasińska.


W Centrum Symulacji Medycznej studenci kierunków medycznych będą także zdawać egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny, który jest narzędziem oceny umiejętności klinicznych.


O Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka


Warszawska Uczelnia Medyczna to pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Polsce. Kształci studentów od 1991r. Łączy tradycję i doświadczenie, z najnowszymi technologiami. Misją uczelni jest wykształcenie profesjonalnej kadry w zawodach medycznych i tych z dziedziny nauk o zdrowiu. Uczelnia wypełnia ją, prowadząc studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne(licencjat), kosmetologia, dietetyka, jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, studia pomostowe licencjackie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


O wysokim poziomie oferowanej przez WUMed edukacji świadczy m.in. przyznane uczelni dwukrotnie, prestiżowe wyróżnienie dla jej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych - Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”.


Atutem uczelni są profesjonalnie wyposażone pracownie umiejętności praktycznych. Do dyspozycji studentów oddano m.in. pracownie: umiejętności pielęgniarskich dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, badań fizykalnych, podstaw ratownictwa medycznego, kinezyterapii, fizykoterapii, terapii manualnej, ćwiczeń grupowych, pracownie anatomii, fizjologii i diagnostyki funkcjonalnej. Do zajęć dydaktycznych wykorzystywane są także profesjonalne pracownie dietetyczne i kosmetologiczne oraz komputerowe z najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem. Warszawska Uczelnia Medyczna współpracuje z renomowanymi jednostkami ochrony zdrowia na terenie Warszawy i okolic, oferując swoim studentom możliwość odbywania zajęć praktycznych również w realiach szpitala czy przychodni.


Atutem uczelni jest własny, rozbudowany, komfortowy kampus w dogodnej lokalizacji stolicy.

O uczelni - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka powstała w 1991 roku jako prywatna Wyższa Szkoła businessu i Administracji. Była pierwszą uczelnią niepubliczną, jaka działała w naszym kraju. Na przestrzeni lat działalności uczelnia zyskała prestiż i renomę, a także stale dopasowywała ofertę kształcenia do zmieniających się potrzeb na rynku pracy. Misją Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka jest kształcenie profesjonalnych i doskonale przygotowanych kadr medycznych w takich zawodach, jak pielęgniarstwo i położnictwo, kosmetologia, fizjoterapia, dietetyka, a także informatyka w ochronie zdrowia czy zarządzanie placówkami medycznymi.

Studia I i II stopnia - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka oferuje studia I i II stopnia na kierunkach kosmetologia, pielęgniarstwo i dietetyka, a także jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Studenci mają również do wyboru studia inżynierskie na kierunku informatyka oraz licencjackie na kierunku administracja. Studia realizowane są zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W tym drugim trybie zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów, co pozwala na połączenie zdobywania wykształcenia z pracą zawodową. W trakcie kształcenia na każdym z kierunków duży nacisk kładzie się nie tylko na wiedzę teoretyczną w przedmiotach kierunkowych oraz specjalizacyjnych.

Kształcenie teoretyczne jest systematycznie uzupełniane o praktyczne umiejętności. Studenci w trakcie kształcenia mają szereg zajęć praktycznych, warsztatów, ćwiczeń, laboratoriów czy seminariów. Dodatkowo mogą odbywać praktyki i staże zawodowe w renomowanych placówkach ochrony zdrowia. Z roku na rok lista placówek, w których można zrealizować praktyki systematycznie się powiększa, co sprawia, że studenci mają ogromne możliwości, jeśli chodzi o praktyczną naukę w wybranym zawodzie.

Biuro karier - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Warszawska Uczelnia Medyczna nieustannie się rozwija, modernizuje, śledzi światowe trendy związane ze standardami nauczania. Równolegle rozbudowane i modernizowane są pracownie do zajęć praktycznych, a także poszerzana jest kadra naukowa. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich, a także specjalistów – praktyków, którzy w swoich dziedzinach są znanymi ekspertami. Studenci Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka mogą również na każdym etapie edukacji korzystać z oferty uczelnianego Biura karier. Jest to jednostka, do której zadań należy wspieranie rozwoju zawodowego studentów, pomoc w procesie bezproblemowego przejścia od czasu nauki do podjęcia zatrudnienia, a także organizacja szeregu działań i inicjatyw, które wspierają rozwój zawodowy studentów oraz absolwentów uczelni.