Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Adres: ul. Jutrzenki 135

Warszawa

TEL. 22 262 88 89,
22 262 88 88

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Filmy - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w swojej ofercie posiada kierunki techniczne, ekonomiczne i menadżerskie. Jako nieliczna w kraju uczelnia stawia głównie na praktykę.

Uczelnia kształci na poziomie studiów: licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych.

Na pierwszym miejscu stawiamy wysoki poziom kształcenia, dostosowanie programu do potrzeb runku pracy oraz rozbudowany system stypendialny.

UTH znajduje się wysoko w rankingach szkół wyższych, jest także jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w kraju. Została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5.Atuty UTH:

 • długoletnia tradycja
 • nowa siedziba uczelni
 • nowoczesne laboratoria i sale wykładowe
 • umowy współpracy z uczelniami zagranicznymi oraz najważniejszymi pracodawcami na rynku pracy
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie studentów w poszukiwaniu pracy
 • atrakcyjne zajęcia sportowe
 • atrakcyjne możliwości finansowania

 • >>Rekrutacja - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

  Biura Rekrutacji:
  Kampus Jagiellońska: tel. (22) 262 88 88, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
  Kampus Jutrzenki: tel. (22) 539 19 19, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
  Wydział Zamiejscowy w Płońsku: tel.: 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl

  Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy, podanie oraz umowa. Wszystkie dokumenty dostępne po rejestracji w systemie.
  • Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez CKE ( lub szkołę w przypadku „starej matury”)
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej („nowa matura”)
  • Kserokopia DO
  • Dowód wpłaty opłaty wpisowej
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( kandydaci na Wydział Inżynieryjny)


  Osoby zainteresowane podjęciem studiów w trakcie roku lub przeniesieniem z innej uczelni powinny zapoznać się z Regulaminem dostępnym w Dziekanacie.

  >> Biuro karier - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

  Akademickie Biuro Karier ma za zadanie wprowadzić studentów i absolwentów na rynek pracy. Atutem uczelni jest ścisła współpraca ze środowiskiem biznesowym.
  Biuro Karier pomaga stworzyć studentom plan kariery zawodowej oraz atrakcyjne CV dla przyszłych pracodawców.

  Zadania ABK:

  • Dostarczanie studentom oraz absolwentom informacji o możliwości przebranżowienia i podniesienia kwalifikacji.
  • Pozyskiwanie ofert pracy oraz staży
  • Budowanie pozytywnego obrazu absolwentów uczleni.
  • Organizowanie targów pracy
  • Obsługa wszystkich formalność związanych z odbyciem stażu
  • Prowadzenie Doradztwa Zawodowego
  • Prowadzenie kursów i szkoleń

  >>Erasmus - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

  Program Erasmus ma na celu rozwijanie umiejętności praktycznych, językowych i poznawczych u studentów.

  Korzyści dla studentów:

  • Zdobycie nowym znajomości
  • Poszerzenie horyzontów
  • Nabycie kompetencji językowych
  • Zdobycie doświadczenia na gruncie zawodowym oraz praktyki w środowisku międzynarodowym.

  Dzieje się... - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

  Relacja z Dnia Wydziału Inżynieryjnego