Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Adres: ul. Siedmiogrodzka 3a

01-204 Warszawa

TEL. (22) 862 32 24

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz kierunki)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie (zobacz kierunki)

Filmy - Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Galeria ZDJĘĆ

>>O uczelni - Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA - SZKOŁA WYŻSZA (WSZ-SW) powstała w 1992 roku i jest jedną z najstarszych uczelnią niepubliczną w Polsce. Została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych MNiSW pod nr 12.

Uczelnia kształci studentów na studiach I, II stopnia (licencjackich oraz magisterskich) oraz podyplomowych. Polska Komisja Akredytacyjna wydała Pozytywną Ocenę, która dotyczy wszystkich studiów dyplomowych.

Organem założycielskim uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK , a organem, sprawującym nadzór nad działalnością jest rada Patronacka.

obrazek


Główna siedziba uczelni mieści się w zabytkowm pałacu zbudowanym w 1914 roku według projektu wybitnych polskich architektów Mikołaja i Tadeusza Tołwińskich. Budynek jest on pod opieką konserwatora zabytków (nr rejestru 1437 A).

Na WSZ- SW działa rozbudowany system pomocy dla studentów w formie stypendium socjalnego i zapomóg oraz stypendium za dobre wyniki w nauce.

Uczelnia współorganizuje wiele konferencji naukowych oraz prowdzi wiele badań naukowych.

Prężnie działa Samorząd Studencki oraz Biuro Karier. Uczelnia ma własną Oficynę Wydawniczą wydającą m.in. skrypty uczelniane i zeszyty naukowe.

>> Współpraca z zagranicą - Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Uczelnia podpisała wiele umów o współpracy, naukowej i dydaktycznej, z zagranicznymi uniwersytetami i uczelniami niepublicznymi.

• Xianyang Normal University - Chiny
• Miedzynarodowa Akademia Nauk San Marino
• Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda
• Banking University, Kyiv, Ukraine

PREZYDENT I KIEROWNICTWO UCZELNI - Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda - Prezydent WSZ-SW
prof. ucz. dr Sławomir Woźniak - Rektor WSZ-SW
prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka - Dziekan