Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Łazarskiego

Adres: ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

TEL. (22) 54 35 505
Biuro Rekrutacji
09:00-17:00

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Aviation Law and Professional Pilot Licence - studia w jęz. angielskim Zobacz więcej Business Economics (Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University) Zobacz więcej
Economics - studia w jęz. angielskim Zobacz więcej Ekonomia (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
International Relations - studia w jęz. angielskim (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej International Relations and European Studies (Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University) Zobacz więcej Law in International Relations - studia w jęz. angielskim Zobacz więcej
Management - studia w jęz. angielskim Zobacz więcej Pielęgniarstwo Zobacz więcej Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Zarządzanie online (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Lekarski Prawo

Filmy - Uczelnia Łazarskiego

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Uczelnia Łazarskiego


Decyzja o wyborze kierunku studiów jest czynnikiem w znacznym stopniu determinującym przyszłość młodej osoby. Wskazane jest więc podjęcie nauki na uczelni, która nie tylko zagwarantuje najwyższy poziom wykształcenia, ale również pozwoli studentowi na zdobycie unikalnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Uczelnia Łazarskiego jest w stanie spełnić wszystkie te wymagania. Realizując studia w Warszawie placówka nieustannie dąży do doskonalenia jakości nauczania, co potwierdzają liczne sukcesy odnoszone przez uczniów i absolwentów UŁa. Prestiżowa uczelnia cieszy się dużym uznaniem polskich i zagranicznych instytucji, zajmujących się oceną podmiotów środowiska edukacyjnego.

Uczelnia Łazarskiego zdobyła najwyższe wyniki w gronie polskich uczelni wyższych, jakie kwalifikowane były w rankingu przygotowanym przez Komisję Europejską – U-Multirank. Równie wysoką pozycję placówka zajęła w światowym zestawieniu szkół wyższych, trafiając razem z Harvard University i Masachussets Institute of Technology, do elitarnego grona 8% uczelni które uzyskały najwyższą ocenę. UŁa jest jednocześnie laureatem wielu krajowych zestawień. Zgodnie z rankingiem opracowanym przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazeta Prawna, Wydział Prawa i Administracji Łazarskiego jest najlepszą tego typu jednostką w gronie niepublicznych szkół wyższych, natomiast Wydział Ekonomii i Zarządzania został przez magazyn Brief ogłoszony najlepszą jednostką pod względem praktycznego kształcenia. Edukacja na anglojęzycznych programach z Business Economics oraz International Relations odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami anglosaskimi. Studenci i wykładowcy oceniają te zajęcia jako najlepsze w całym kraju, przede wszystkim z uwagi na możliwość otrzymania dyplomów dwóch renomowanych uczelni: Łazarskiego oraz Coventry University z Wielkiej Brytanii.

Kluczową misją działalności UŁa jest osiąganie sukcesów przez jej studentów i absolwentów. Wykładowcy uczelni są w większości uznanymi specjalistami i praktykami. Program nauczania wzbogacony jest najnowocześniejszymi badaniami naukowymi oraz konsultacjami z przedstawicielami sfery biznesowej, administracyjnej, zawodowej i terytorialnej, co pozytywnie wpływa na jego optymalizację.

Bogate programy kształcenia UŁa, które łączą informacje teoretyczne oraz umiejętności praktyczne, pozwalają gruntownie i wszechstronnie przygotować studentów do przyszłej kariery zawodowej w wybranym kierunku.

Nieustannie doskonalona oferta edukacyjna pozwala uczelni sprostać oczekiwaniom współczesnych czasów. Osoby młode pragną zdobyć ciekawy, a zarazem opłacalny zawód, zaś podmioty biznesowe, administracyjne i polityczne poszukują kompleksowo wykształconych absolwentów, sprawnie funkcjonujących w strukturach polskiej i międzynarodowej gospodarki.

Sukces Łazarskiego jest efektem dużego zaangażowania ze strony blisko 250 wykładowców. Realizują oni starannie opracowane programy kształcenia, przy których tworzeniu uczestniczą przedstawiciele środowiska biznesowego, podmioty administracyjne oraz samorządy zawodowe i terytorialne. Gwarantuje to prowadzenie kształcenia w najbardziej pożądanych obszarach, gdzie wymagani są odpowiednio przygotowani specjaliści, a jednocześnie daje to również przewagę absolwentom, którzy otrzymują szeroki zakres wiedzy o praktycznym charakterze.

Wydział Prawa Łazarskiego to niekwestionowany lider w ogólnopolskich rankingach, a studia anglojęzyczne z Business Economics oraz International Relations realizowane są według wysokich norm anglosaskich. W opinii studentów i kadry dydaktycznej są to najlepsze studia w Polsce, dzięki którym możliwe jest zdobycie dyplomów 2 prestiżowych szkół wyższych: Uczelni Łazarskiego oraz Coventry University z Wielkiej Brytanii.

Programy kształcenia na Uczelni Łazarskiego pozwalają studentom indywidualnie budować własną ścieżkę edukacji i tworzyć CV uwzględniające polskie i zagraniczne staże, zdobyte certyfikaty oraz dodatkową, cenioną wiedzę. Dzięki możliwości indywidualnego kształtowania toku nauki studenci mają szansę rozwoju swoich pasji oraz poszerzania kręgu zainteresowań niekoniecznie związanych z zawodem.

Studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie umożliwiają pozyskiwanie wiedzy w przyjaznym otoczeniu i znakomitym towarzystwie. Ponad 26-tysięczne grono osób, które ukończyły kształcenie na UŁa odnosi ogromne sukcesy nie tylko na polskim, ale również na międzynarodowym rynku pracy.

Pełna oferta edukacyjna Uczelni Łazarskiego znajduje się na stronie internetowej: www.rekrutacja.lazarski.pl

Rekrutacja na Studia - Uczelnia ŁazarskiegoAby zostać studentem Uczelni Łazarskiego wystarczy przejść przez 4 kroki:
KROK 1 Wybierz kierunek i zarejestruj się online
KROK 2 Przejdź kwalifikację
Szczegółowe zasady na stronie: www.rekrutacja.lazarski.pl/ zasady-rekrutacji
KROK 3 Złóż dokumenty w Biurze Rekrutacji
KROK 4Zostań naszym studentem

Biuro Rekrutacji
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
sektor F, parter, pok. 63
rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (22) 54 35 555 / 501 513 037 680

Godziny otwarcia:
Lipiec – wrzesień

poniedziałek 8:00 - 20:00
wtorek – piątek 8:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00
Październik – czerwiec
Poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

Więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji (w tym informacje o wymaganych dokumentach do zapisu) można znaleźć na stronie: www.rekrutacja.lazarski.pl

Samorząd Studencki - Uczelnia Łazarskiego


Samorząd Studencki Uczelni Łazarskiego reprezentuje ogół społeczności studenckiej, a jego członkami są osoby kształcące się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Działalność Samorządu skupia się na aktywizacji studentów poprzez realizację różnych inicjatyw i przedsięwzięć oraz podejmowanie dodatkowych aktywności. Niezwykle istoty element stanowi tu możliwość samorozwoju oraz poświęcenie się pasji. Analityczna działalność Samorządu koncentruje się na pomocy i trosce o dobro społeczności studenckiej Łazarskiego.

Samorząd Studencki UŁa jest otwarty na propozycje wszelkich inicjatyw oraz chętnie korzysta we wskazówek studentów. Uczestniczenie w działalności jednostki pozwala rozwijać pasje i zainteresowania, a jednocześnie zdobywać nowe doświadczenia oraz praktyczne umiejętności, które z pewnością zostaną docenione w przyszłej pracy zawodowej.