Adres: ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

Tel.: 228 142 564,
228 143 156,
508 587 925

  • http://janski.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika Zarządzanie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie

Opis Uczelni - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

SZKOŁA WYŻSZA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO

Znajdująca się w sercu Warszawy, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (SWBJ) to prężnie rozwijająca się uczelnia. Założona w 1996 roku, ta wyższa uczelnia prywatna ma misję kształcenia studentów na kierunkach humanistycznych, społecznych i gospodarczych, z myślą o wpływie na rozwój społeczny.

Uczelnia oferuje studiów licencjackich i magisterskich dla pełno- i niepełnoetatowych studentów na różnych kierunkach, takich jak zarządzanie, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto, dla studentów zagranicznych, kursy są prowadzone w języku angielskim.

Na SWBJ szczególny nacisk kładziony jest na łączenie teorii z praktyką. Studentów zachęca się do uczestnictwa w praktykach, stażach oraz projektach badawczych. Chwalona za nowoczesne metody nauczania i zaangażowanie kadry, uczelnia dba również o rozwijanie w studentach kompetencji społecznych i zawodowych.

Dobrze wyposażone kampusy, zawierające biblioteki, laboratoria, sale wykładowe i obiekt sportowy, tworzą doskonałe środowisko dla studentów. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego to miejsce, w którym nauka spotyka się z pasją.

Oferta edukacyjna - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Miejsce: Warszawa. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest kierowana dla osób, które cenią sobie rygor i wysokie standardy edukacyjne. Ta warszawska uczelnia, z bogatą ofertą kierunków studiów, stawia na praktykę i rozwój kompetencji miękkich.

Kierunek: Dziennikarstwo i Nowe Media. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego oferuje unikalną kombinację teorii i praktyki w ramach tego kierunku. Studenci mają możliwość pracy w profesjonalnych mediach i kontaktu z czołowymi ekspertami z dziedziny dziennikarstwa.

Kierunek: Pedagogika. Ten kierunek skupia się na praktycznym przygotowaniu do pracy z różnymi grupami społecznymi. Program studiów jest stale aktualizowany, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb społeczności.

Kierunek: Zarządzanie. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego to miejsce, gdzie studenci mogą zdobyć wiedzę o zarządzaniu we wszystkich jego aspektach. Studia są tu skoncentrowane na praktyce, umiejętnościach interpersonalnych i strategicznym myśleniu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych kierunków, trybów i planów studiów są dostępne na oficjalnej stronie uczelni.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Niezwykle ceniąca kreatywność i indywidualizm Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oferuje unikalne programy edukacyjne. Na tej podstawie, wybraliśmy trzy instytucje z podobnymi propozycjami.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych to jedna z nich. Również centruje swój program na rozwijaniu umiejętności zarządzających, podobnie jak SWBJ. Wraz z teorią, kurs łączy też sprawdzone metody praktyczne.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu to kolejny przykład. Podobnie jak SWBJ, oferuje bogaty wybór studiów o profilu ekonomicznym, ale wyróżnia się studiami na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu. Ta instytucja kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności praktycznych studentów.

Ostatecznie, Wyższa Szkoła Promocji oferuje kierunki związane z mediami, relacjami publicznymi i marketingiem, które są bliskie ofercie SWBJ. Jest ona dedykowana dla osób, które chcą rozwijać kompetencje w dziedzinie komunikacji społecznej i biznesowej.

Studia w SWBJ czy offcie tych uczelni dają szansę na zdobycie wartościowej wiedzy i umiejętności, które otwierają drogę do wielu drogą do wielu różnorodnych karierek.