Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Adres: ul. Koszykowa 86

02-008 Warszawa

TEL. 22 58 44 590

FAX. 22 58 44 501

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura Wnętrz Kulturoznawstwo Grafika

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka Zarządzanie Informacją

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka Informatyka Społeczna Grafika
Zarządzanie Informacją

Galeria ZDJĘĆ

Social Media - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Zapraszamy do odwiedzenia profili Uczelni na portalach społecznościowych

.
O Akademii... - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)


Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to prestiżowa niepubliczna uczelnia w Warszawie. Studia w Akademii to doskonały wybór dla wszystkich, którym zależy na nauce w placówce cechującej się najwyższej jakości kształceniem, licznymi sukcesami, wykwalifikowaną kadrą i współpracą z uczelniami zagranicznymi.

Jednym z najważniejszych atutów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest dostosowywanie programów studiów do bieżących wymogów rynku pracy, aktualnego stopnia zaawansowania technologicznego oraz unijnych standardów kształcenia. Dzięki temu absolwenci Akademii są doskonale przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej – mają nie tylko niezbędną do rozpoczęcia pracy w wybranej branży wiedzę, lecz również wyróżniające ich spośród innych kandydatów umiejętności praktyczne.

Wysoka jakość kształcenia w Akademii to zasługa kadry dydaktycznej uczelni. Składają się na nią bowiem tak teoretycy, jak i praktycy z Polski oraz wielu innych krajów świata: państw członkowskich UE, Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ma prawo do nadawania tytułów:
• licencjata;
• inżyniera;
• magistra;
• doktora nauk technicznych (informatyki oraz mechaniki);
• doktora habilitowanego (uprawnienie to posiadają jedynie cztery niepubliczne uczelnie w kraju!).

Profesjonalizm Akademii potwierdzają zajmowane przez nią miejsca w prestiżowych rankingach szkół wyższych oraz nagrody i wyróżnienia (np. dwukrotnie otrzymała tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom oraz wyróżnienie w kategorii Uczelnia Prostudencka, przyznawane przez Parlament Studentów RP).

Na ofertę edukacyjną Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych składają się:

Studia I stopnia:
• Zarządzanie Informacją;
• Sztuka Nowych Mediów – Grafika;
• Kultura Japonii;
• Informatyka;
• Architektura Wnętrz.

Studia II stopnia:
• Sztuka Nowych Mediów - Grafika
• Informatyka Społeczna
• Informatyka

Jednolite studia: magisterskie:
• Sztuka Nowych Mediów – Grafika.

Studia podyplomowe i kursy
Studia podyplomowe
Kursy internetowe
Animatricks
MBA

Wszystkich, którym marzą się studia w Warszawie, zapraszamy na organizowane przez nas co roku Dni Otwarte, w ramach których będą mogli zwiedzić uczelnię, w tym pracownie specjalistyczne, porozmawiać z wykładowcami i studentami, a także uzyskać wszystkie niezbędne informacje związane z nauką w Akademii.

Akademia posiada również swój wydział zamiejscowy w Gdańsku. Dane kontaktowe:
ul. Brzegi 55; 80-045 Gdańsk
tel.: (+48) 58 683 59 87
e-mail: gdansk@pjwstk.edu.pl

Rekrutacja na Studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)


Rekrutacja na studia (semestr zimowy) w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie rozpoczyna się w maju i kończy we wrześniu lub w momencie wyczerpania miejsc lub w dniu odbycia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na następujących wydziałach:
• Wydziale Sztuki Nowych Mediów;
• Wydziale Informatyki;
• Wydziale Kultury Japonii;
• Wydziale Zarządzania Informacją.

Życie studenckie - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Studia w Warszawie, szczególnie w naszej Akademii, to nie tylko okres intensywnej nauki, lecz również zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, wyjazdów zagranicznych etc.

Współpraca z zagranicą

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych umożliwia swoim studentom wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programów będących wynikiem współpracy uczelni z placówkami japońskimi. Zagraniczne wyjazdy studentów trwają od 3 miesięcy do pełnego roku akademickiego

Nowoczesne wyposażenie

Akademia umożliwia swoim studentom korzystanie z nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni specjalistycznych (informatycznej, graficznej i projektowej).

Spotkania

W Akademii organizowane są spotkania z licznymi szanowanymi na świecie naukowcami, artystami, przedstawicielami firm komputerowych, a także z przyszłymi pracodawcami.

Aktywność pozadydaktyczna

Studenci Akademii mogą rozwijać swoje pasje dzięki uczestnictwu w kołach naukowych, kołach zainteresowań oraz sekcjach sportowych.

Praktyki zawodowe

Studenci Akademii obowiązkowo uczestniczą w praktykach zawodowych. Najlepsi spośród nich mahą szansę na płatne staże w firmach oraz bankach.

Biuro Karier

Aby pomóc studentom odnaleźć się na rynku pracy i szybko uzyskać wymarzone zatrudnienie, Akademia prowadzi Biuro Karier organizujące liczne szkolenia i współpracujące z licznymi pracodawcami.