Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

TEL. 22 59 00 700,
22 59 00 730

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe Zobacz więcej Finanse i Rachunkowość Zobacz więcej
Kryminologia Zobacz więcej Pedagogika Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka Zobacz więcej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Bezpieczeństwo narodowe Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej
Kryminologia Zobacz więcej Zarządzanie Zobacz więcej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Prawo Psychologia

Filmy - Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 27 lat istnienia. MANS w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna MANS w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.

Kampus MANS w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

Władze Uczelni - Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

Prezydent - Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m.
Rektor - dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Wydziały i Dziekani

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa
Dziekan: Dr Monika Bychowska

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych
Dziekan: Dr Agnieszka Król

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dziekan: Dr Izabella Kust

Współpraca międzynarodowa - Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

W październiku 1995r. nawiązaliśmy współpracę z ELMS College ze Stanów Zjednoczonych. Od 1997 roku nasi studenci studiują w ELMS College w ramach wymiany studenckiej. Do tej pory w ramach współpracy w Stanach Zjednoczonych studiowało kilkunastu naszych studentów. Porozumienie o współpracy nasza Uczelnia podpisała również z Uniwersytetem Vasaa z Finlandii, Duńskim Instytutem Technologii w Aarhus, Uniwersytetem w Gandawie, Uniwersytetem Ulsterskim, Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz Instytutem Słowianoznastwa w Równem (Ukraina) - w ubiegłym roku studenci z Równego uczestniczyli w Polsce w praktykach zawodowych. W 2003 roku podpisana została umowa o współpracy z Akademią Zarządzania Administracją Publiczną z Kijowa, zgodnie z jej postanowieniami utworzono Ukraińsko - Polski Instytut Zarządzania z siedzibą w Kijowie.Instytut zajmuje się kształceniem na poziomie wyższym studentów rekrutujących się z Polski i Ukrainy. Uczestniczymy w systemie brytyjskiej akredytacji BTEC, którego dyplomy honorowane są w ponad 100 krajach.

Program Erasmus + - Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie aktywnie uczestniczy również w programie międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus +. Studenci uczelni mają możliwość wyjazdów na zagraniczne uczelnie, które mają podpisane z WSM umowy o współpracy. Na zagranicznych uczelniach można odbywać staże i praktyki studenckie lub spędzić semestr lub więcej. Wymiana studencka pozwala na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności, pozwala studentom na rozwijanie zainteresowań, szkolenie językowe, a także nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych. Studenci, którzy korzystali z tego rodzaju wymiany, zawsze podkreślają, że przyczyniła się ona do ich sukcesów zarówno w trakcie kształcenia, jak i po jego zakończeniu. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie ma podpisane umowy o współpracy z dobrymi uczelniami zarówno w Europie, jak i na świecie. Studenci mają spory wybór, jeśli chodzi o kierunki, zarówno kształcenia, jak i zagranicznych wyjazdów na wymianę.