Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

TEL. 22 590-07-30

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Informatyka Bezpieczeństwo narodowe Finanse i Rachunkowość
Kryminologia Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zarządzanie Kryminologia

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Psychologia Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Filmy - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 25 lat istnienia. WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymuje wiele akredytacji, certyfikatów i nagród za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje wysokie miejsca w rankingach.
Kampus WSM w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.


Kontakt

https://wsm.warszawa.pl/

ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700


Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Prezydent - Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.m.
Rektor - dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski prof. WSM
Prorektor - dr inż. Leszek Borowiec
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Współpraca międzynarodowa - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

W październiku 1995r. nawiązaliśmy współpracę z ELMS College ze Stanów Zjednoczonych. Od 1997 roku nasi studenci studiują w ELMS College w ramach wymiany studenckiej. Do tej pory w ramach współpracy w Stanach Zjednoczonych studiowało kilkunastu naszych studentów. Porozumienie o współpracy nasza Uczelnia podpisała również z Uniwersytetem Vasaa z Finlandii, Duńskim Instytutem Technologii w Aarhus, Uniwersytetem w Gandawie, Uniwersytetem Ulsterskim, Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz Instytutem Słowianoznastwa w Równem (Ukraina) - w ubiegłym roku studenci z Równego uczestniczyli w Polsce w praktykach zawodowych. W 2003 roku podpisana została umowa o współpracy z Akademią Zarządzania Administracją Publiczną z Kijowa, zgodnie z jej postanowieniami utworzono Ukraińsko - Polski Instytut Zarządzania z siedzibą w Kijowie.Instytut zajmuje się kształceniem na poziomie wyższym studentów rekrutujących się z Polski i Ukrainy. Uczestniczymy w systemie brytyjskiej akredytacji BTEC, którego dyplomy honorowane są w ponad 100 krajach.

Program Erasmus + - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie aktywnie uczestniczy również w programie międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus +. Studenci uczelni mają możliwość wyjazdów na zagraniczne uczelnie, które mają podpisane z WSM umowy o współpracy. Na zagranicznych uczelniach można odbywać staże i praktyki studenckie lub spędzić semestr lub więcej. Wymiana studencka pozwala na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności, pozwala studentom na rozwijanie zainteresowań, szkolenie językowe, a także nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych. Studenci, którzy korzystali z tego rodzaju wymiany, zawsze podkreślają, że przyczyniła się ona do ich sukcesów zarówno w trakcie kształcenia, jak i po jego zakończeniu. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie ma podpisane umowy o współpracy z dobrymi uczelniami zarówno w Europie, jak i na świecie. Studenci mają spory wybór, jeśli chodzi o kierunki, zarówno kształcenia, jak i zagranicznych wyjazdów na wymianę.