Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

TEL. 22 590-07-30

FAX. 22 818-00-52

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Informatyka Stosunki Międzynarodowe Europeistyka
Politologia Pedagogika Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie w jęz. angielskim

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zarządzanie Stosunki Międzynarodowe
Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Psychologia

Filmy - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska to niepubliczna uczelnia wyższa działająca w stolicy od 1995 roku. Szkoła oferuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich. Ma również w ofercie szereg studiów podyplomowych. Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Wysoki poziom nauczania oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczna zapewniają kompleksowe przygotowanie studentów do pracy w wybranych zawodach.

Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

REKTOR prof. dr Stanisław Dawidziuk PROREKTOR prof. dr hab. Mieczysław Dworczyk PROREKTOR prof. dr hab. Marian Kallas PROREKTOR prof. dr hab. Stanisław Lis KANCLERZ mgr Radosław Dawidziuk

Współpraca międzynarodowa - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

W październiku 1995r. nawiązaliśmy współpracę z ELMS College ze Stanów Zjednoczonych. Od 1997 roku nasi studenci studiują w ELMS College w ramach wymiany studenckiej. Do tej pory w ramach współpracy w Stanach Zjednoczonych studiowało kilkunastu naszych studentów. Porozumienie o współpracy nasza Uczelnia podpisała również z Uniwersytetem Vasaa z Finlandii, Duńskim Instytutem Technologii w Aarhus, Uniwersytetem w Gandawie, Uniwersytetem Ulsterskim, Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz Instytutem Słowianoznastwa w Równem (Ukraina) - w ubiegłym roku studenci z Równego uczestniczyli w Polsce w praktykach zawodowych. W 2003 roku podpisana została umowa o współpracy z Akademią Zarządzania Administracją Publiczną z Kijowa, zgodnie z jej postanowieniami utworzono Ukraińsko - Polski Instytut Zarządzania z siedzibą w Kijowie.Instytut zajmuje się kształceniem na poziomie wyższym studentów rekrutujących się z Polski i Ukrainy. Uczestniczymy w systemie brytyjskiej akredytacji BTEC, którego dyplomy honorowane są w ponad 100 krajach.

Biuro Karier - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska SIG jako pierwsza spośród uczelni niepaństwowych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji i pracy. Biuro Karier zainaugurowało swoją działalność pod koniec września 2000 r.

Program Erasmus + - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie aktywnie uczestniczy również w programie międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus +. Studenci uczelni mają możliwość wyjazdów na zagraniczne uczelnie, które mają podpisane z WSM umowy o współpracy. Na zagranicznych uczelniach można odbywać staże i praktyki studenckie lub spędzić semestr lub więcej. Wymiana studencka pozwala na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności, pozwala studentom na rozwijanie zainteresowań, szkolenie językowe, a także nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych. Studenci, którzy korzystali z tego rodzaju wymiany, zawsze podkreślają, że przyczyniła się ona do ich sukcesów zarówno w trakcie kształcenia, jak i po jego zakończeniu. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie ma podpisane umowy o współpracy z dobrymi uczelniami zarówno w Europie, jak i na świecie. Studenci mają spory wybór, jeśli chodzi o kierunki, zarówno kształcenia, jak i zagranicznych wyjazdów na wymianę.