Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Adres: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

TEL. 22 590-07-30

FAX. 22 818-00-52

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Informatyka Stosunki Międzynarodowe Europeistyka
Politologia Pedagogika Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie w jęz. angielskim

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zarządzanie Stosunki Międzynarodowe
Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Psychologia

Galeria ZDJĘĆ

Władze Uczelni - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

REKTOR prof. dr Stanisław Dawidziuk PROREKTOR prof. dr hab. Mieczysław Dworczyk PROREKTOR prof. dr hab. Marian Kallas PROREKTOR prof. dr hab. Stanisław Lis KANCLERZ mgr Radosław Dawidziuk

Atuty Uczelni - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

null

Biuro Karier - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska SIG jako pierwsza spośród uczelni niepaństwowych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu decyzji w sprawach edukacji i pracy. Biuro Karier zainaugurowało swoją działalność pod koniec września 2000 r.

Współpraca międzynarodowa - Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

W październiku 1995r. nawiązaliśmy współpracę z ELMS College ze Stanów Zjednoczonych. Od 1997 roku nasi studenci studiują w ELMS College w ramach wymiany studenckiej. Do tej pory w ramach współpracy w Stanach Zjednoczonych studiowało kilkunastu naszych studentów. Porozumienie o współpracy nasza Uczelnia podpisała również z Uniwersytetem Vasaa z Finlandii, Duńskim Instytutem Technologii w Aarhus, Uniwersytetem w Gandawie, Uniwersytetem Ulsterskim, Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz Instytutem Słowianoznastwa w Równem (Ukraina) - w ubiegłym roku studenci z Równego uczestniczyli w Polsce w praktykach zawodowych. W 2003 roku podpisana została umowa o współpracy z Akademią Zarządzania Administracją Publiczną z Kijowa, zgodnie z jej postanowieniami utworzono Ukraińsko - Polski Instytut Zarządzania z siedzibą w Kijowie.Instytut zajmuje się kształceniem na poziomie wyższym studentów rekrutujących się z Polski i Ukrainy. Uczestniczymy w systemie brytyjskiej akredytacji BTEC, którego dyplomy honorowane są w ponad 100 krajach.

Polecane Uczelnie w Warszawie