0:00 - 0:00

Akademia WIT
Akademia WIT
Akademia WIT
Akademia WIT
Akademia WIT
Akademia WIT
Akademia WIT
Akademia WIT
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia WIT

Adres: ul. Newelska 6

01-447 Warszawa

TEL. 22 348 65 44

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Grafika Zobacz więcej Informatyczne Techniki Zarządzania Zobacz więcej Informatyka Zobacz więcej

Filmy - Akademia WIT

Galeria ZDJĘĆ

Opis Uczelni - Akademia WIT


Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT to renomowana uczelnia wyższa, która prowadzi studia w Warszawie od ponad 20 lat. Placówka rozpoczęła funkcjonowanie w roku 1996. Jej inicjatorem był Prezes Polskiej Akademii Nauk, zaś założona została przez Fundację Krzewienia Nauk Systemowych.

Kształcenie w WIT opiera się na stale unowocześnianych programach studiów. Oferowane przez uczelnię kierunki opracowywane są z uwzględnieniem nowych i rozwijających się dziedzin informatyki, a także informatycznie wspomaganego zarządzania.

Działalność Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej realizowana jest pod pieczą Polskiej Akademii Nauk, co gwarantuje najwyższą jakość kształcenia. Zajęcia na uczelni prowadzi wybitna kadra naukowo-dydaktyczn, która wywodzi się z renomowanych Instytutów PAN.

Studenci wyróżniający się najwyższym poziomem wiedzy nagradzani są propozycją pracy naukowo-badawczej, która prowadzona jest w Instytucie Badań Systemowych PAN. Rozwiązanie to pozwala wielu absolwentom WIT zdobyć uznanie w branży naukowej.

Uczelnia umożliwi podjęcie kształcenia na studiach doktoranckich, których współorganizatorem jest Instytut Badań Systemowych PAN. Obrona prac doktorskich kończących naukę w WIT odbywa się przy udziale przedstawicieli Rady Naukowej IBS PAN.

Oferta edukacyjna dla studentów z Ukrainy - Akademia WIT

Przewidujemy trzy możliwości:

1. dołączenie do regularnych zajęć - tryb przeniesienia na studia

2. uczestnictwo w wydzielonych zajęciach od maja do września - przejęcie na specjalny tryb studiów 

3. kursy przygotowawcze z zakresu grafiki cyfrowej (2d i 3d) dla przyszłych studentów

Oferta będzie dotyczyła kierunków:

- Grafika I stopnia

- Informatyczne Techniki Zarządzania I stopnia

Jeśli jesteś studentem uczelni w Ukrainie i zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza służącego określeniu liczby osób zainteresowanych: https://www.wit.edu.pl/2022/oferta-edukacyjna-dla-studentow-z-ukrainy

туденти з України - навчальна пропозиція Ми передбачаємо два варіанти: 1. Приєднання до поточних занять, тобто переведення з Вашого університету до нашого. 2. Приєднаннякремих заняттях з травня по вересень, тобто прийом на спеціальний курс навчання. 3. Приєднання курси в галузі цифрової графіки (2d і 3d) для майбутніх студентів Пропозиція поширюється на спеціальності: - Комп'ютерна графіка, рівень бакалавра - Техніки управління ІТ, рівень бакалавра Якщо ви студент українського університету і вас зацікавила наша пропозиція, заповніть та надішліть анкету, яка допоможе нас визначити кількість зацікавлених: https://www.wit.edu.pl/2022/oferta-edukacyjna-dla-studentow-z-ukrainy

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzani WIT w Warszawie - Akademia WIT


Proces rekrutacji na oferowane przez WIT kierunki studiów odbywa się w kilku prostych krokach. Podstawę przyjęcia kandydata na uczelnię w Warszawie stanowi świadectwo maturalne. W trakcie naboru nie jest uwzględniana liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu, ani też jakie przedmioty podlegały ocenie. Ideą uczelni jest przekazanie kandydatowi wszystkiej niezbędnej wiedzy w czasie trwania studiów.

Głównym warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia w WIT w Warszawie jest skompletowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów. Nabór prowadzony jest zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a jego zakończenie następuje w momencie wyczerpania ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek. Gwarancję rozpoczęcia studiów w wybranej dziedzinie stanowi podpisana przez kandydata i placówkę umowa.

Etapy rekrutacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania:
• skompletowanie wymaganych dokumentów;
• dokonanie rejestracji online;
• przesłanie elektronicznie niezbędnych dokumentów ;
• sprawdzenie wyników rekrutacji;
• uregulowanie opłaty wpisowej;
• dostarczenie oryginałów dokumentów do wglądu i przedstawienie potwierdzenia dokonania opłaty wpisowej;
• podpisanie umowy z uczelnią oraz odebranie decyzji o przyjęciu na wybrany kierunek studiów;
• uregulowanie pierwszej raty czesnego;
• odebranie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

WIT Uczelnią Liderów - Akademia WIT

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie jest laureatem prestiżowego certyfikatu „Uczelnia Liderów”. Placówka od wielu lat jest odznaczana w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Szkół Wyższych, co stanowi podkreślenie jej renomy oraz najwyższej jakości oferowanych przez nią studiów w Warszawie.

Certyfikat przyznawany jest uczelniom, które wyróżniają się wysokimi standardami nauczania, a jednocześnie łączą przekazywanie wiedzy z kształtowaniem umiejętności pożądanych w danym zawodzie.

WIT jest uczelnią niepubliczną należącą do grona najlepszych szkół wyższych zarówno w Warszawie, województwie mazowieckim, jak i w skali całego kraju. Działalność jednostki opiera się na jakości i innowacyjnych programach studiów. WIT to miejsce umożliwiające kreatywne spotkania i wymianę idei.

Uczelnia dąży do stałego umacniania swojej pozycji akademickiej i konsekwentnego budowania marki. WIT to placówka prestiżowa, elitarna i zorientowana na kulturę jakości, która przekazuje przekazuje studentom wiedzę praktyczną oraz wykształcenie aplikacyjne, silnie zorientowane na rynek. Uzupełniając ofertę edukacyjną nowymi specjalnościami (w tym m.in. Informatyką stosowaną oraz Technologiami chmury obliczeniowej) uczelnia współpracuje z gronem najlepszych polskich pracodawców. Przekłada się to na wysokie kwalifikacje absolwentów WIT, którzy biorą udział w wysokim jakościowo kształceniu oraz ciekawych stażach i praktykach, gwarantujących lepszy start na rynku pracy.

Dlaczego warto wybrać WIT? - Akademia WIT

  • Działamy od 1996 roku pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
  • Doskonalimy kwalifikacje w zakresie : Studia I i II stopnia, podyplomowe i kursy
  • Oferujemy praktyczny wymiar studiów – współpracujemy z pracodawcami i praktykami.
  • Studenci zdobywają wiedzę w świetnie przygotowanym środowisku: centrum IT, strefa studenta, innowacyjne rozwiązania. Studentom i kandydatom zapewniamy sprawną obsługę procesu dydaktycznego poprzez nowoczesne technologie komunikacji.