Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Adres: ul. Okopowa 59 IV piętro

01-043 Warszawa

TEL. +48 22 619 90 11

FAX. +48 22 619 52 40

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Europejska - Distance Learning

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Prawa (zobacz kierunki)

Filmy - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Galeria ZDJĘĆ

Postaw na praktykę i zawodowe doświadczenie! - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Jedyna Uczelnia w Polsce założona przez
Zrzeszenie Prawników Polskich

afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
patronat Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego


 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów, prokuratorów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA. W tym zakresie gwarantujemy bezpłatne porady prawne realizowane przez Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dla studentów i ich rodzin.
 • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji pracują w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu a także prowadzą własne kancelarie.
 • W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.
 • Główne założenia - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

  Dobrą uczelnię tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Program studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków-wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

  Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w ciągu kilku lat mają być liderami przemian społecznych i ustrojowych, gwarantami sprawiedliwego państwa prawa, będą funkcjonować w kancelariach lub placówkach dyplomatycznych w Polsce, Paryżu, i Brukseli oraz wygrywać sprawy w Luksemburgu i Strasburgu...

  Z metodologicznego punktu widzenia cel ten chcemy osiągnąć proponując trójstopniowy system zdobywania kompetencji. System ten tworzą: wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi, prokuratorami. Oczywistym jest, że zwracamy również uwagę na naukę języków obcych, wprowadzając m. in. anglojęzyczne wykłady z zakresu prawa międzynarodowego. W październiku 2003 r. EWSPA wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. Jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych sukcesów uczelni potwierdzający wysoki standard nauczania oraz kwalifikacji wykładowców. Uczelnia funkcjonuje od 1998 r. Do tej pory zgromadziła już 1400 studentów.  Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w naszym wspólnym przedsięwzięciu.

  adw. dr Dariusz Czajka - Profesor nadzwyczajny EWSPA
  Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
  Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich - oddział Warszawa

  Zaplecze dydaktyczne - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

  Laboratorium Komputerowe

  Szkoła posiada również nowoczesne laboratorium komputerowe z opcją stałego dostępu do Internetu, w którym studenci poznają tajniki obsługi komputera oraz aplikacji, także w zakresie programów prawniczych. Każdy student EWSPA otrzymuje skrzynkę pocztową w domenie ewspa.edu.pl

  Biblioteka i Czytelnia

  Z obowiązkowymi pozycjami akademickimi. W 2005 roku biblioteka wzbogaciła się o stanowiska komputerowe z możliwością korzystania z przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy oraz innych artykułów z dziedziny prawa, ekonomii, zarządzania itd. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych INP PAN Począwszy od 11 października 2005 r. studenci uprawnieni są do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Instytutu Nauk Prawnych PAN. Regulamin korzystania z biblioteki INP PAN.  Nowa siedziba

  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie rok akademicki 2019/2020 powita w nowej siedzibie przy ul. Okopowej 59 na IV piętrze w nowopowstałym budynku edukacyjnym.