Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Adres: ul. Okopowa 59 IV piętro

01-043 Warszawa

TEL. +48 22 619 90 11

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Europejska - Distance Learning Bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ!

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Prawa (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

Bezpieczeństwo wewnętrzne - nowy kierunek na EWSPA! - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

W ramach studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPA zdobędziesz wiedzę teoretyczną, która pozwoli lepiej zrozumieć charakter zagrożeń wewnętrznych i sposoby skutecznego im przeciwdziałania.

W toku trzyletnich studiów studenci nowego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną, która pozwoli im lepiej zrozumieć charakter zagrożeń wewnętrznych i sposoby skutecznego im przeciwdziałania. a  po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia będą przygotowani do pracy w: administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych, w instytucjach Unii Europejskiej, w służbach mundurowych (m.in. Policji, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji), służbach ratowniczych oraz komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.


Postaw na praktykę i zawodowe doświadczenie! - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Jedyna Uczelnia w Polsce założona przez
Zrzeszenie Prawników Polskich

afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
patronat Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów, prokuratorów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA. W tym zakresie gwarantujemy bezpłatne porady prawne realizowane przez Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dla studentów i ich rodzin.
 • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji pracują w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu a także prowadzą własne kancelarie.
 • W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.
 • O Uczelni - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to niepubliczna uczelnia wyższa, która wyróżnia się poziomem nauczania, świetnie przygotowanym programem naukowo-dydaktycznym, a także doskonałą kadrą naukową. Celem kształcenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów w wybranym przez nich kierunków, aby stali się cenionymi i sprawdzonymi specjalistami w swoich zawodach. Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie w tych kierunkach, które są obecnie poszukiwane przez pracodawców i dają pewność dobrego zatrudnienia. Studia realizowane są z dużym naciskiem na kształcenie praktycznych umiejętności w czasie seminariów, warsztatów, szkoleń i ćwiczeń. Dzięki temu studenci nie tylko poznają szeroki zakres wiedzy, ale również uczą się wykorzystywać ją w praktyce i stosować na co dzień. W ofercie kształcenia na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji znaleźć można takie kierunki, jak administracja europejska oraz prawo. Oba cieszą się dużą popularnością wśród studentów.

  Studiuj w EWSPiA!

  Administracja europejska

  Studia na kierunku administracja europejska przygotowują studentów do pracy w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, w strukturach administracji publicznej zarówno na poziomie krajowym, jak i różnych instytucji unijnych. Studenci zdobywają bogaty zakres wiedzy i umiejętności, które mogą również wykorzystywać w pracy w innych sektorach. Absolwenci administracji europejskiej równie dobrze radzą sobie w sektorze prywatnym, a także prowadzą własne, dobrze prosperujące działalności.

  Administracja Europejska jest kierunkiem realizowanym w ramach indywidualnego toku studiów, który jest możliwy już od pierwszego semestru. Choć są to trzyletnie studia licencjackie, możliwe jest skrócenie okresu nauki nawet do dwóch lat. W ciągu roku akademickiego jest bowiem możliwe zrealizowanie nawet trzech semestrów z uwzględnieniem wszystkich wymaganych przedmiotów, podstawy programowej, a także obowiązkowych praktyk. To dobre rozwiązanie dla studentów, którym zależy na szybkim uzupełnieniu wykształcenia i zdobyciu dyplomu licencjata w czasie krótszym niż standardowe trzy lata.

  Prawo

  Studia na kierunku prawo są realizowane z uwzględnieniem najwyższych standardów akademickich. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozbudowaną, interdyscyplinarną wiedzę. Program kształcenia obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne, które studenci mogą wybierać w zależności od indywidualnych zainteresowań oraz tego, w czym chcą specjalizować się w przyszłości. Uczelnia oferuje rozszerzony program z takich zagadnień, jak prawo międzynarodowe czy prawo Unii Europejskiej. Głównym celem kształcenia jest bowiem przygotowanie absolwentów do działalności zawodowej na arenie międzynarodowej.

  Studia na kierunku prawo trwają 10 semestrów, w trakcie których realizowany jest pełnym, akademicki program tego rodzaju studiów. Po zakończeniu kształcenia studenci zdają egzamin magisterski oraz otrzymują dyplom, który pozwala im na dalszą drogę zawodową, między innymi pojęcie aplikacji.

  Główne założenia - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

  Dobrą uczelnię tworzą cztery wartości: kadra naukowo-dydaktyczna, program merytoryczny, studenci oraz system logistyczno-organizacyjny. Program studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji realizowany jest przez kadrę naukową wykładającą na czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetach, w instytutach naukowo-badawczych oraz przez praktyków-wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

  Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w ciągu kilku lat mają być liderami przemian społecznych i ustrojowych, gwarantami sprawiedliwego państwa prawa, będą funkcjonować w kancelariach lub placówkach dyplomatycznych w Polsce, Paryżu, i Brukseli oraz wygrywać sprawy w Luksemburgu i Strasburgu...

  Z metodologicznego punktu widzenia cel ten chcemy osiągnąć proponując trójstopniowy system zdobywania kompetencji. System ten tworzą: wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi, prokuratorami. Oczywistym jest, że zwracamy również uwagę na naukę języków obcych, wprowadzając m. in. anglojęzyczne wykłady z zakresu prawa międzynarodowego. W październiku 2003 r. EWSPA wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa europejskiego dla sędziów i prokuratorów w 25 okręgach. Jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych sukcesów uczelni potwierdzający wysoki standard nauczania oraz kwalifikacji wykładowców. Uczelnia funkcjonuje od 1998 r. Do tej pory zgromadziła już 1400 studentów.  Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w naszym wspólnym przedsięwzięciu.

  adw. dr Dariusz Czajka - Profesor nadzwyczajny EWSPA
  Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
  Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich - oddział Warszawa

  Zaplecze dydaktyczne - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

  Laboratorium Komputerowe

  Szkoła posiada również nowoczesne laboratorium komputerowe z opcją stałego dostępu do Internetu, w którym studenci poznają tajniki obsługi komputera oraz aplikacji, także w zakresie programów prawniczych. Każdy student EWSPA otrzymuje skrzynkę pocztową w domenie ewspa.edu.pl

  Biblioteka i Czytelnia

  Z obowiązkowymi pozycjami akademickimi. W 2005 roku biblioteka wzbogaciła się o stanowiska komputerowe z możliwością korzystania z przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy oraz innych artykułów z dziedziny prawa, ekonomii, zarządzania itd. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych INP PAN Począwszy od 11 października 2005 r. studenci uprawnieni są do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Instytutu Nauk Prawnych PAN. Regulamin korzystania z biblioteki INP PAN.

  Nowa siedziba

  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie rok akademicki 2019/2020 powita w nowej siedzibie przy ul. Okopowej 59 na IV piętrze w nowopowstałym budynku edukacyjnym.