Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)

Adres: ul. Lewartowskiego 17

00-169 Warszawa

TEL. (0-22) 489-64-00/52

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Inżynieria aplikacji i systemów mobilnych Zobacz więcej Inżynieria baz danych Zobacz więcej Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych Zobacz więcej
Inżynieria Internetu Zobacz więcej Inżynieria oprogramowania Zobacz więcej Inżynieria sieci teleinformatycznych Zobacz więcej
Inżynieria sztucznej inteligencji Zobacz więcej Inżynieria zasobów informacyjnych Data Science Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych Zobacz więcej Big Data & analityka biznesowa Zobacz więcej Inżynieria danych – Database Developer Zobacz więcej
Inżynieria oprogramowania – Fullstack Developer Zobacz więcej Master of Science in Cloud Computing (studia w jęz. angielskim) Zobacz więcej Master of Science in IT Project Management (studia w jęz. angielskim) Zobacz więcej
Sztuczna inteligencja/Uczenie maszynowe Zobacz więcej Technologie i zastosowania chmury obliczeniowej Zobacz więcej Zarządzanie projektami Zobacz więcej

Filmy - Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest niepubliczną uczelnią wyższą, a przy tym jedyną w Polsce specjalistyczną szkołą wyższą, która prowadzi kształcenie wyłącznie na jednym kierunku, czyli Informatyce. WWSI powstała 19 lipca 2000 roku, a jej siedzibą jest ścisłe centrum polskiej stolicy, co sprawia, że w jej bliskim sąsiedztwie znajdują się zarówno pomniki historii (np. Getto, Muzeum Historii Żydów Polskich), jak i współczesne instytucje finansowo – biznesowego centrum stolicy.

W ofercie edukacyjnej uczelni funkcjonują 3 stopnie studiów: inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe. Oprócz działalności czysto akademickiej, WWSI prowadzi również tzw. otwarte studia informatyczne. Oznacza to, że czynnie organizuje wykłady, szkolenia, kursy i warsztaty dla wszystkim zainteresowanych osób, bez względu na poziom wykształcenia, wiek czy aktualny stan wiedzy informatycznej.

Uczelnia może pochwalić się własną, nowoczesną bazą dydaktyczną, w której składzie znajduje się aż 12 laboratoriów, z czego dwa najbardziej unikalne i niespotykane to zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych oraz laboratorium grafiki komputerowej. Praktykę doskonale uzupełnia wiedza teoretyczna zamknięta w jednym z największych, specjalistycznych księgozbiorów informatycznych w Warszawie. Posiada on ponad 10 000 woluminów oraz udostępnia repozytoria naukowych baz.

Nieodłącznym elementem zaplecza edukacyjnego są wykwalifikowani wykładowcy, wśród których zdecydowaną większość stanowią praktycy zatrudnieni w firmach branży ICT. Grono nauczycieli akademickich uzupełniają również zagraniczni wykładowcy z amerykańskich oraz europejskich uniwersytetów.

WWSI w liczbach to ponad 1300 polskich oraz zagranicznych studentów w latach 2021/22, a także aż 4524 absolwentów z dyplomami państwowymi (dyplomem inżyniera i magistra informatyka), a także dyplomem studiów podyplomowych o specjalności informatyka.

Aby wzbogacić swoje CV, studenci mają możliwość uzyskania branżowych certyfikatów ICT, w tym m.in.:

  • PRINCE2® Foundation,
  • PMI®,
  • CCNA,
  • audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001,
  • Projektanta zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg ISO 27001,
  • Menedżera Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, MCTS MCITP

oraz wielu innych.

Ponadto WWSI jest organizatorem wielu szkoleń informatycznych, w których co roku bierze udział od 5 do nawet 7 tysięcy zainteresowanych.

Uczelnia daje swoim podopiecznym również szansę realizowania się poza godzinami zajęć. Czeka na nich wiele ciekawych kół naukowych, działanie w samorządzie studenckim, udział w konkursach, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a nawet europejskich programach wymiany studentów.


Studia otwarte - Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)

Oferta otwartych kursów i szkoleń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – IT Akademia obejmuje ponad 50 różnorodnych form kształcenia rocznie, między innymi cykle wykładów popularnonaukowych, warsztaty informatyczne, spotkania z nauczycielami akademickimi i ekspertami branży IT, seminaria tematyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia informatyczne, letnie szkoły informatyki, programy "visiting professor", udział w zajęciach kół naukowych i konferencjach.

Wszystkie formy szkoleniowe są prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od podstawowego, poprzez średnio zaawansowane, aż do wysoko specjalizowanych szkoleń, kończących się egzaminami certyfikacyjnymi na określone uprawnienia informatyczne.

Misja i symbole uczelni - Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest specjalistyczną uczelnią, która prowadzi działalność o charakterze dydaktycznym i naukowo-badawczym w zakresie informatyki, jako dyscypliny o największym znaczeniu dla poziomu i tempa rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym dla innowacyjności, rozwoju technologicznego oraz kształtowania zasobów rynku pracy.

Podstawową misją prowadzonych w Uczelni studiów inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych jest wyposażenie studentów w najwyższej jakości wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z dziedziny informatyki, które pozwolą im na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami, oczekiwaniami i predyspozycjami oraz z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Prowadzone w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki prace badawczo-naukowe stanowią podstawowy czynnik decydujący o jakości i dynamice rozwoju Uczelni oraz wzbogacaniu jej materialnego i intelektualnego potencjału. Prace naukowo-badawcze realizowane we współpracy i na rzecz otoczenia makroekonomicznego wzmacniają więzi Uczelni ze środowiskiem gospodarczym i akademickim oraz wizerunek Uczelni jako instytucji otwartej, innowacyjnej i nowoczesnej. Ważną funkcją programów i projektów rozwojowych jest wspieranie procesu kształcenia, w szczególności w zakresie rozwoju i zastosowań technologii informatycznych w edukacji.

Z okazji jubileuszu 10 rocznicy działalności dydaktyczno-naukowej społeczność akademicka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w drodze zbiórki publicznej ufundowała sztandar Uczelni. W czasie inauguracji roku akademickiego 2009/2010 nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom Samorządu Studenckiego.