Adres: ul. Lewartowskiego 17

00-169 Warszawa

Tel.: 22 489-64-52/00

  • http://www.wwsi.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka (zobacz specjalizacje)