Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

  • http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Wydział: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo wewnętrzne Dziennikarstwo ogólne Ekonomia
Europeistyka Historia sztuki Komunikacja medialno-kulturowa
Muzeologia Ochrona dóbr kultury Poliotologia
Praca socjalna Socjologia Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo wewnętrzne Historia Historia sztuki
Poliotologia Socjologia

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Coaching i mediacje społeczne