Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

  • http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Wydział: Wydział Nauk Pedagogicznych

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika Pedagogika specjalna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika