Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

TEL. 22 589 36 00

FAX. 22 658 11 18

Wydział: Pedagogika specjalna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (nauczycielska, studia kwalifikacyjne) spec. Edukacja integracyjna i włączająca (nauczycielska) spec. Logopedia (nauczycielska)
spec. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną spec. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową spec. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
spec. Surdopedagogika spec. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną spec.Terapia pedagogiczna

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (nauczycielska, studia kwalifikacyjne) spec. Edukacja integracyjna i terapia osób ze spektrum autyzmu spec. Logopedia (nauczycielska)
spec. Surdopedagogika spec. Tyflopedagogika spec. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
spec.Terapia pedagogiczna