Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

TEL. 22 589 36 00

FAX. 22 658 11 18

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Animacja kulturowa z edukacją medialną spec. Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną spec. Edukacja dorosłych z BHP
spec. Edukacja medialna spec. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
spec. Psychopedagogika kreatywności

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Doradztwo zawodowe i personalne spec. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne (nienauczycielska) spec. Pedagogika korekcyjna (nauczycielska)
spec. Pedagogika kultury i media cyfrowe spec. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności (nauczycielska) spec. Zarządzanie w oświacie (nienauczycielska)