Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

TEL. 22 589 36 00

FAX. 22 658 11 18

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Animacja kulturowa z edukacją medialną spec. Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną spec. Edukacja dorosłych z BHP
spec. Edukacja medialna spec. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
spec. Psychopedagogika kreatywności

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Doradztwo zawodowe i personalne spec. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne (nienauczycielska) spec. Pedagogika korekcyjna (nauczycielska)
spec. Pedagogika kultury i media cyfrowe spec. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności (nauczycielska) spec. Zarządzanie w oświacie (nienauczycielska)