Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Warszawie

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Warszawie

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Warszawie sprawdź tutaj.

Uniwersytet Warszawski

zdjecie


Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim to jeden z najlepszych kierunków psychologicznych na polskich uczelniach. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Studenci mogą wybierać spośród wielu ciekawych specjalności. Są wśród nich: psychologia kliniczna dziecka i rodziny, wspieranie rozwoju osobowości, neuropsychologia kliniczna, psychologia wychowawcza stosowana, psychologia organizacji i pracy, psychologia zdrowia i rehabilitacji, psychologia ekonomiczna, psychologia sądowa. Program kształcenia na wszystkich specjalnościach realizowany jest według najwyższych standardów akademickich, łączących wiedze teoretyczną z kształceniem praktycznych umiejętności. Studenci uczestniczą w licznych ćwiczeniach, warsztatach, seminariach. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych, kursach, szkoleniach czy w ramach uczestniczenia w ciekawych projektach naukowych i badawczych. Dużym atutem kształcenia jest doskonale przygotowana baza dydaktyczna oraz wykwalifikowana kadra naukowa. Staże i praktyki zawodowe są realizowane w najlepszych ośrodkach i placówkach, które na co dzień współpracują z uczelnią.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

zdjecie


Studia psychologiczne na UKSW w Warszawie to jednolite kształcenie magisterskie trwające pięć lat. W trakcie pierwszych trzech lat nauki studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę z przedmiotów ogólnych i kierunkowych: wszystkich podstawowych subdyscyplin psychologii, podstaw biologicznych, metodologicznych i statystycznych psychologii. Po trzech latach mają do wyboru jedną z czterech specjalności: psychologię kliniczną i psychoterapię, psychologię pracy i organizacji, psychologię wspomagania rozwoju, psychologię sądową i penitencjarną. Kształcenie realizowane jest w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej i w nowoczesnych pracowniach naukowych. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i specjalistów – ekspertów w konkretnych dziedzinach. Mają również możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, projektach, programach badawczych, co pozwala im na rozwijanie zainteresowań w konkretnej specjalizacji. Absolwenci studiów psychologicznych są kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonej specjalności.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego sprawdź tutaj.

Akademia Pedagogiki Specjalnej

zdjecie


Kierunek psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej jest realizowany w formie jednolitych studiów magisterskich trwających pięć lat. Nowoczesny program kształcenia na tym kierunku uwzględnia aktualne tendencje i potrzeby na rynku pracy. Kształcenie na pierwszych latach studiów polega na merytorycznym i metodologicznym przygotowaniu studentów w podstawowych dziedzinach nauk psychologicznych i pokrewnych. Pojawiają się takie przedmioty, jak psychologia ogólna, społeczna, rozwojowa, wychowawcza, psychopatologia, teorie osobowości, emocje i motywacje, a także statystyka oraz metodologia badań psychologicznych. W trakcie kształcenia studenci mają do wyboru jedną z trzech specjalizacji: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia kliniczna oraz stosowana psychologia społeczna. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę naukową, a także możliwość zdobywania doświadczeń w czasie praktyk i stażów zawodowych w dobrych, renomowanych ośrodkach i placówkach.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej sprawdź tutaj.

Data publikacji: 24-02-2021