Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Adres: ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Tel.: 22 572 05 59

  • https://http://www.facebook.com/WNoZ.WUM

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka Pielęgniarstwo Położnictwo
Ratownictwo Medyczne Zdrowie Publiczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka Pielęgniarstwo Położnictwo
Zdrowie Publiczne

Opis Wydziału - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
jest kierunkiem kształcenia, który łączy wielodyscyplinarną edukację ze specjalistycznym i praktycznym zastosowaniem nauk medycznych. Zlokalizowany w sercu Warszawy, oferuje unikalne doświadczenia edukacyjne dla studentów z całego kraju.

Programy studiów na Wydziale obejmują szeroki zakres dyscyplin związanych ze zdrowiem, takich jak pielęgniarstwo, zarządzanie opieką zdrowotną, fizjoterapia, obszar zdrowia publicznego i wiele innych. Wszystko jest nauczane przez wybitnych naukowców i eksperów praktyków w swoich dziedzinach.

Kluczem do sukcesu uczelni jest nacisk na praktykę i umiejętności badawcze: studenci na każdym roku studiów zyskują realne doświadczenie w szpitalach i innych placówkach medycznych. Badania naukowe są integralną częścią edukacji, a studenci są zachęcani do uczestniczenia i prowadzenia własnych badań.

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest dynamicznie rozwijający się jednostką, która ciągle dostosowuje się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa i potrzeb rynku pracy. To oznacza, że absolwenci są dobrze przygotowani do kariery w różnych sektorach zdrowia.

Oferta edukacyjna - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) jest jedną z czołowych polskich uczelni medycznych, a Wydział Nauk o Zdrowiu należy do jej najważniejszych jednostek. Położony w samym sercu stolicy, oferuje bogatą ofertę edukacyjną, skierowaną do osób zainteresowanych szeroko pojętą ochroną zdrowia.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM dostępne są kierunki na poziomie licencjackim i magisterskim, jak również studia podyplomowe i doktoranckie. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • Pielęgniarstwo,
  • Położnictwo,
  • Fizjoterapia,
  • Dietetyka, a także nowoczesne kierunki jak Healthcare Management czy Emergency Medicine.

Programy studiów przygotowują do pracy w różnorodnych środowiskach medycznych, od szpitali i klinik, przez gabinety prywatne, aż do instytucji opieki społecznej lub firm farmaceutycznych. Kształcenie na WUM to gwarancja zdobycia najnowszej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz możliwość realizacji badań naukowych pod okiem wybitnych specjalistów.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Wydział Nauk o Zdrowiu posiada silną pozycję na edukacyjnej mapie Warszawy i Polski. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i konkurencyjnych instytucji medycznych w kraju. Ale co z innymi uczelniami o podobnej ofercie w stolicy?

Na pierwszy plan z pewnością wysuwa się Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego Wydział Nauk Biologicznych oferuje kierunek zdrowie publiczne. Pozwala na zdobycie komplementarnych umiejętności biologicznych i medycznych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Kolejnym godnym uwagi jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Warszawie. Ten renomowany ośrodek oferuje szeroką gamę kierunków związanych z naukami o zdrowiu, w tym pielęgniarstwo, fizjoterapię i zdrowie publiczne.

Nie można zapominać o Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Choć nie jest to typowa uczelnia medyczna, oferuje ona programy nauczania w dziedzinie dietetyki i rehabilitacji, które są ścisłe związane z sektorem ochrony zdrowia.