Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Pedagogika - Akademia Pedagogiki Specjalnej - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na kierunek Pedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Ogólne kryteria rekrutacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej, znajdują się pod linkiem zasady rekrutacji APS. Terminy oraz zasady rekrutacji na kierunek czasem ulegają zmianom, z tego powodu warto śledzić bieżące informacje na oficjalnej stronie uczelni.

O statusie przyjęcia na studia decyduje wynik konkursu świadectw. 

Studia I stopnia

Punktu w konkursie świadectw są naliczane tylko z tych przedmiotów, które wymieniono poniżej: 

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Opinie o Akademii Pedagogiki Specjalnej  

Oficjalna strona uczelni nie zawsze zawiera wszystkie informacje, które są istotne przy wyborze kierunku studiów. Warto zapoznać się z opiniami innych studentów i absolwentów, aby uzyskać pełniejszy obraz. Opinie można znaleźć pod linkiem Akademii Pedagogiki Specjalnej - opinie.

Opis studiów na kierunku pedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej

Studenci pedagogiki mają do wyboru naukę w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. W następujących latach nauki, mogą również wybrać unikalną specjalizację, która definiuje dalszy proces edukacji oraz karierę zawodową po ukończeniu studiów. 

Studia na kierunku pedagogika są przeznaczone dla osób, zainteresowanych wychowaniem, edukacją oraz lubiących dzieci i komunikację z drugim człowiekiem. Zajęcia kierunkowe zapoznają studenta z tematyką wychowania, kształcenia oraz rozwoju – szczególnie młodych ludzi. Studia zapewniają absolwentom ponadprzeciętne umiejętności pracy z wychowankami na każdym poziomie szkolnictwa oraz wszelkie kompetencje potrzebne do pracy w branży edukacyjnej. 

Program studiów

W odróżnieniu od innych uczelni APS daje studentowi duże możliwości rozwoju poprzez interdyscyplinarny charakter kształcenia. Program studiów został skomponowany w taki sposób, aby przekazywana wiedza odpowiadała obecnym oraz przyszłym potrzebom rynku pracy. Uczelni zależy, aby absolwenci kierunku mieli okazję jak najszybciej podjąć pracę w zawodzie, dlatego opracowano staranny system praktyk zawodowych, w czasie których student nabywa nie tylko doświadczenie, ale także kontakty i szansę na zdobycie zatrudnienia w instytucjach partnerskich APS.

Pełny program studiów na kierunku Pedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej

Zobacz również:

19 uczelni z kierunkiem Pedagogika w Warszawie

17 uczelni z kierunkiem Psychologia w Warszawie

- Pozostałe kierunki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Data publikacji: 08-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Pedagogika w Warszawie - Zasady rekrutacji